Pracom zespołu przewodniczy wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Krzysztof Michałkiewicz; wiceprzewodniczącymi są wiceminister zdrowia Jarosław Pinkas i wiceminister edukacji narodowej Teresa Wargocka.
Jak powiedział po posiedzeniu zespołu Michałkiewicz, punktem wyjścia są postulaty, które środowisko osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów złożyło w kancelarii premiera podczas demonstracji wiosną 2016 r.
Michałkiewicz poinformował, że zespół będzie się spotykał co miesiąc i zajmował rozmaitą tematyką - w październiku zajmie się projektami, nad którymi proceduje obecnie Sejm – m.in. ustawy o systemie oświaty, w którym jest zapis dotyczący finansowania edukacji dla uczniów z niepełnosprawnościami oraz ustawy gwarantującej m.in. zabezpieczenie finansowe opiekuna po śmierci podopiecznego.

Podlaskie: 25 mln zł na rozwój kompetencji potrzebnych na rynku pracy>>

W dalszej kolejności zespół ma się zajmować edukacją zawodową i zatrudnieniem osób z niepełnosprawnościami; w grudniu zaś wspólnie z GUS przygotuje diagnozę sytuacji osób z niepełnosprawnościami, w styczniu ma zostać omówiony dostęp do świadczeń zdrowotnych, zaopatrzenia medycznego i rehabilitacyjnego.
Michałkiewicz zapewnił, że w pracach zespołu będą brali udział przedstawiciele środowiska osób z niepełnosprawnościami oraz eksperci.
Pytany, czy zespół docelowo ma wypracować kompleksowy system wsparcia dla tej grupy osób, wiceminister przypomniał, że Polska ratyfikowała Konwencję o Prawach Osób Niepełnosprawnych i w polskim prawie te kwestie są uwzględniane. "Ta konwencja nie wymyśla nowych prawd, ona tylko stwierdza, że osoby niepełnosprawne, tak jak wszyscy obywatele, mogą korzystać z praw człowieka i z wolności (…). Ale oczywiście zagwarantowanie praw, a ich realizacja to często nie to samo" - powiedział.
Dodał, że w MRPiPS jest zespół zajmujący się wdrażaniem konwencji, by "te prawa nie tylko były zapisane, ale jak najpełniej realizowane". "Aby każda osoba miała prawo do wyboru, czym się chce zajmować, jak chce mieszkać, funkcjonować, by miała takie same prawa jak każdy obywatel" – powiedział wiceminister.
Jak dodał, zespół przygotuje raport i przedstawi ocenę skutków zaproponowanych rozwiązań, zaś decyzje finansowe podejmie rząd.
W petycji, którą w maju złożyli w kancelarii premiera przedstawiciele środowiska osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, zawarte były postulaty dotyczące, m.in. ujednolicenia systemu orzecznictwa o niepełnosprawności, wspierania osób z niepełnosprawnością za pomocą środowisk lokalnych, utworzenia sieci niewielkich placówek, z których korzystać by mogli niepełnosprawni, opracowania koszyka gwarantowanych świadczeń rehabilitacyjnych, zdrowotnych i opiekuńczych, uproszczonego dostępu do lekarzy specjalistów.(PAP)

 

 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów