Berdzik odpowiadała na pytania posłów PO: Ryszarda Zawadzkiego i Marka Krząkały dotyczące zmian na maturze.
W maju 2015 r. do egzamin maturalnego w liceach ogólnokształcących przystąpi pierwszy rocznik abiturientów, który uczy się zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego. Rok później w maju 2016 r. maturę według nowych zasad zdawać będą po raz pierwszy abiturienci z techników.
Najważniejsze ze zmian na maturze to odejście od prezentacji na egzaminie ustnym z polskiego oraz obowiązkowy egzamin pisemnego z tzw. przedmiotu do wyboru.

Nowa matura i prace nad Kartą Nauczyciela - zmiany w prawie oświatowym w roku szkolnym 2014/2015>>

 

Zamiast przedstawiania przygotowanej wcześniej prezentacji maturzysta zdający egzamin ustny z polskiego będzie losował zadanie przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Będzie ono dotyczyć fragmentów różnych tekstów: literackiego, popularno-naukowego lub reprodukcji. Maturzysta będzie miał 15 minut na przygotowanie wypowiedzi inspirowanej wylosowanym tekstem kultury.
"Chcielibyśmy by uczniowie wykazali się umiejętnościami komunikacyjnymi, aby w sposób jasny i przejrzysty potrafili formułować zdania" - mówiła w Sejmie Berdzik.

Kluzik-Rostkowska: matura nie może być za łatwa>>

Zaznaczyła, że z nową maturą wiążą się nowe zasady oceniania (stosowane już na egzaminie maturalnym z matematyki). "Odchodzimy od oceniania analitycznego, które sprawdzało poszczególne czynności ucznia przy rozwiązywaniu zadania na rzecz oceniania holistycznego, które mówi nam na ile uczeń w swoim rozwiązaniu zbliżył się do punktu finalnego" - wyjaśniła wiceminister.
Przypomniała, że wszystkie ważne informacje na temat nowej formuły matury są umieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, a w lipcu ubiegłego roku opublikowane zostały specjalne informatory. Jednocześnie zapowiedziała, że w grudniu gotowe będą też przykładowe arkusze egzaminacyjne, które szkoły będą mogły wykorzystać do przeprowadzenia egzaminów próbnych. (PAP)

Materiały o nowej maturze już dostępne na stronie CKE>>