"Zgodnie z art. 34a ust. 1 ustawy o systemie oświaty organ prowadzący szkołę lub placówkę sprawuje nadzór nad jej działalnością w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, z uwzględnieniem odrębnych przepisów. Za umożliwienie prowadzenia działalności na terenie szkoły różnym podmiotom, w tym również przedstawicielom handlowym, odpowiada dyrektor szkoły, a nadzór nad działalnością dyrektora szkoły w tym zakresie sprawuje organ prowadzący" - wyjaśniła.
Dębek podkreśliła, że w przypadku wydawców ustawa o systemie oświaty zakazuje: oferowania, obiecywania lub udzielania szkołom lub nauczycielom jakichkolwiek korzyści w sposób pośredni lub bezpośredni w zamian za dokonanie wyboru określonych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych; oferowania sprzedaży podręcznika wyłącznie z innym podręcznikiem lub dodatkowymi materiałami dydaktycznymi przeznaczonymi dla ucznia.

Wydawcy chcą przepisów ws. wizyt handlowców w szkołach>>

"Działania takie stanowią czyny nieuczciwej konkurencji (...). Jeśli będą pojawiały się przypadki oferowania, obiecywania lub udzielania szkołom lub nauczycielom jakichkolwiek korzyści w zamian za dokonanie wyboru określonych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych czy też oferowanie sprzedaży podręcznika wyłącznie z innym podręcznikiem lub dodatkowymi materiałami dydaktycznymi przeznaczonymi dla ucznia, MEN będzie podejmować odpowiednie działania" - zapewniła.
Rzeczniczka dodała, że zjawisko to jest też monitorowane przez kuratorów oświaty. Zwróciła jednak uwagę, aby takie przypadki zgłaszać też bezpośrednio do ministerstwa.
Nowelizacja ustawy o systemie oświaty zapewnia stopniowe zaopatrzenie uczniów w bezpłatne podręczniki. Jako pierwsi we wrześniu 2014 r. podręczniki otrzymali uczniowie I klas szkół podstawowych.
W 2015 r. darmowe podręczniki otrzymają uczniowie szkół podstawowych z klas II, a za rok uczniowie klas III. W u.br. na każdego ucznia pierwszej klasy z budżetu państwa przeznaczono dotację na zakup podręcznika do j. obcego (do wysokości 25 zł na ucznia) oraz na zakup materiałów ćwiczeniowych (do 50 zł).(PAP)

Więcej czasu na przesłanie opinii o rządowym podręczniku dla drugoklasistów>>