Opracowanie i udostępnienie bezpłatnych e-podręczników jest jednym z elementów wieloletniego programu cyfryzacji polskiej szkoły "Cyfrowa szkoła".
Zgodnie z harmonogramem prac - przygotowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji i opublikowanym na jego stronie internetowej - prezentacja fragmentów e-podręcznika do edukacji wczesnoszkolnej została zaplanowana na 31 marca. Data ta została wyznaczona w ubiegłym roku.
"Informacja - zamieszczona na stronie internetowej ORE - jest nieaktualna, za co przepraszamy. Harmonogram zakładał możliwość niewielkich przesunięć. Cały projekt nie jest zagrożony. Nową datę prezentacji poznacie państwo wkrótce" - poinformowała rzeczniczka MEN Joanna Dębek.
Wyjaśniła, że na potrzeby edukacji wczesnoszkolnej trwają prace nad umożliwieniem edycji e-podręczników w trybie pełnoekranowym adekwatnym do poziomu wiekowego uczniów w klasach 1-3. Ponadto w dalszym ciągu testowana jest warstwa graficzna e-podręczników w wersji 3D oraz moduły interaktywne dedykowane dla tego etapu edukacyjnego.
Zgodnie z rządowym programem "Cyfrowa szkoła" do 2015 r. ma powstać 18 e-podręczników do 14 różnych przedmiotów do wszystkich etapów nauki, począwszy od I klasy szkoły podstawowej, poprzez gimnazjum, po całą szkołę ponadgimnazjalną. Udostępnione będą bezpłatnie uczniom, nauczycielom i rodzicom.
Za merytoryczne przygotowanie e-podręczników do matematyki i przedmiotów informatycznych odpowiada Politechnika Łódzka. Za e-podręczniki z zakresu przedmiotów humanistycznych merytorycznie odpowiada Uniwersytet Wrocławski, za e-podręczniki do przedmiotów przyrodniczych - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, a za e-podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej - Grupa Edukacyjna S.A. Za stronę techniczną przygotowania wszystkich e-podręczników odpowiada Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, będące pionem Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk.
W październiku ubiegłego roku fragmenty e-podręczników do matematyki do IV klasy szkoły podstawowej, I klasy gimnazjum oraz I klasy szkoły ponadgimnazjalnej zostały udostępnione na platformie internetowej www.epodręczniki. Kolejne fragmenty kolejnych e-podręczników mają być sukcesywnie prezentowane w tym roku.
E-podręczniki umieszczone zostaną na specjalnej platformie internetowej, będzie z nich można korzystać przy użyciu urządzeń o różnych parametrach technicznych i systemach operacyjnych.
Projekt "E-podręczniki kształcenia ogólnego" jest sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego szacunkowa wartość wynosi 45 mln zł. (PAP)