Wtorek był ostatnim dniem konsultacji trzecich części podręcznika; zakończyły się one o północy. Uwagi i opinie można było zgłaszać od 30 czerwca. Podobnie jak pierwsza i druga część "Naszej szkoły", trzecia część podręcznika jest dostępna na stronach: naszaszkola.men.gov.pl i naszelementarz.men.gov.pl
"W trakcie trzytygodniowych konsultacji społecznych matematyczną część podręcznika obejrzało 25 tysięcy osób. Elementarz do edukacji zintegrowanej – cieszył się takim samym zainteresowaniem. Kilkadziesiąt osób przesłało nam swoje uwagi. Wszystkie opinie trafiły do autorek podręcznika. Są teraz analizowane" - zaznaczyła Dębek.
W odróżnieniu od "Naszego elementarza" dla pierwszoklasistów, w którym treści z zakresu języka polskiego, przyrody, społeczeństwa i matematyki wzajemnie się przeplatały i uzupełniały, w podręczniku dla drugoklasistów wyodrębniono treści matematyczne. Dlatego w efekcie do uczniów trafią dwie książki: "Nasza szkoła" i "Nasza szkoła. Matematyka"
Za treści z zakresu języka polskiego, przyrody i społeczeństwa odpowiadają Maria Lorek (główna autorka podręcznika dla pierwszoklasistów) i Monika Zatorska. Za część matematyczną - Agata Ludwa, autorka wielu popularnych zeszytów ćwiczeń dla najmłodszych.
Podobnie jak w przypadku podręcznika dla pierwszaków, także "Nasza szkoła" i "Nasza szkoła. Matematyka" są podzielone na cztery części. Z pierwszych z nich uczniowie uczyć się będą we wrześniu, październiku i listopadzie, z drugich - w grudniu, styczniu i lutym, z trzecich - w marcu i kwietniu, z czwartych - w maju i czerwcu.
Z trzeciej części podręcznika do kształcenia zintegrowanego uczniowie dowiedzą się przede wszystkim jak dbać o zdrowie, do czego potrzebna jest skóra. Poznają zwyczaje zwierząt – jak one dbają o czystość. Poznają również zwyczaje wielkanocne. Odwiedzą leśną pasiekę. Wybiorą się na spacer na łąkę i do parku, gdzie poznają kwiaty i nasiona. Uczniowie dowiedzą się z podręcznika skąd się wzięły: Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci, Pierwszy Dzień Wiosny i jak się je obchodzi. Będzie też okazja by porozmawiać o kulturze, sztuce i filmie.
Natomiast w trzeciej części podręcznika do matematyki uczniowie kontynuować będą naukę dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia. Nauczą się posługiwania zegarkiem oraz dowiedzą się jak rozmienić banknoty na monety. Będą też mierzyć długość odcinka, określać kolejność liczb i dat. Dowiedzą się co to jest metr oraz poznają pytania, które mogą mieć więcej niż jedną odpowiedź.
W podręczniku „Nasza szkoła” do edukacji zintegrowanej są teksty literackie m.in. Hansa Christiana Andersena, Justyny Bednarek, Ezopa, Agnieszki Frączek, Edwarda Szymańskiego, Natalii Usenko czy Adama Wajraka. O ilustracje zadbali m.in. Piotr Rychel, Ilona Brydak, Daniel Rudnicki. W książce do matematyki mamy teksty Natalii Usenko, a ilustratorami są między innymi: Magdalena Bobińska, Joanna Babula, Alicja Gapińska.
Jak poinformowała Dębek w podręczniku do kształcenia zintegrowanego, pozytywne recenzje otrzymały m.in. stosowane w podręczniku metody aktywizujące – m.in. tworzenie klasowej gazety. Większość osób biorących udział w konsultacjach za atrakcyjną uznało też graficzną stronę "Naszej szkoły". Za interesujące uznano także zawarte tam czytanki, choć część osób miała wątpliwości czy nie są za długie.

Czytanka w rządowym podręczniku obraża rodziców adopcyjnych?>>

Według rzeczniczki sporo opinii dotyczyło opublikowanej w podręczniku piramidy żywieniowej. Wśród propozycji zmian znajduje się np. taka, aby pojęcie "zielone strączki" zamienić na suche nasiona roślin strączkowych. Konsultujący przyznali "plus dla autora" za obrazek, na którym jest woda z kranu nadająca się do picia.
Z kolei za mocną stronę części matematycznej uznano m.in. "Przystanek zadanek". Większość konsultujących oceniła zawarte w tej części zadania tekstowe, jako rozwijające matematyczne myślenie uczniów i ich wyobraźnię. Wśród uwag znalazły się także i takie: brak wprowadzenia pojęcia "kwadrans" (jest pół godziny) czy błędny zapis wskazywanych przez zegary godzin.
Dębek podała, że niebawem do konsultacji społecznych trafią ostatnie – czwarte części darmowego podręcznika dla drugoklasistów "Nasza szkoła".
W połowie czerwca minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska zapowiedziała, że czwarta część podręcznika "Nasza szkoła" trafi do konsultacji przed końcem sierpnia. Następnie ruszą prace nad podręcznikiem do III klasy.
Z nowego bezpłatnego podręcznika korzystać będą uczniowie, którzy we wrześniu 2015 r. trafią do II klas szkół podstawowych. To ten sam rocznik, który obecnie uczy się w I klasie z przygotowanego na zlecenie MEN "Naszego elementarza". Są oni jednocześnie pierwszym rocznikiem uczniów, który w zakończonym w ubiegłym tygodniu roku szkolnym 2014/2015 korzystał z bezpłatnych, wieloletnich podręczników, będących własnością szkoły, udostępnianych uczniom. Podręczniki te mają służyć co najmniej trzem rocznikom.
"Nasz elementarz" wybrało ponad 97 proc. wszystkich szkół podstawowych w całej Polsce, w tym ponad 99 proc. szkół publicznych. Obok wersji standardowej ma on cztery wersje adaptacji - dla dzieci niewidomych, niesłyszących i z innymi dysfunkcjami. Przygotowanie podręcznika, druk i dystrybucja finansowane są z budżetu państwa.
Nauczyciele mogą skorzystać z innego podręcznika niż rządowy "Nasz elementarz" pod warunkiem, że jego zakup finansuje organ prowadzący szkołę (w przypadku większości szkół publicznych jest to gmina). Szkoła nie może domagać się od rodziców zakupu podręczników. Ta zasada dotyczyła także podręcznika do II szkoły podstawowej i będzie dotyczyć podręcznika do III klasy. (PAP)

Rodzice protestują przeciwko usuwaniu Bożego Narodzenia z rządowego elementarza>>