W spotkaniu udział wzięli minister edukacji Anna Zalewska, wiceminister edukacji Maciej Kopeć, przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP bp Marek Mendyk, koordynator Biura Programowania Katechezy przy Komisji Wychowania Katolickiego KEP ks. Piotr Tomasik i sekretarz Komisji Wychowania Katolickiego KEP ks. Marek Korgul - poinformował resort edukacji w komunikacie na swojej stronie internetowej.
Jak zaznaczono było to spotkanie robocze. "Głównym celem spotkania była kontynuacja prac związanych z nowelizacją "Porozumienia pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministerstwem Edukacji Narodowej w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii" - czytamy.
Cytowany w komunikacie resortu bp. Mendyk przypomniał, że "dotychczasowe porozumienie pochodzi z 2000 r. i wymaga nowelizacji". Według niego, planowane zmiany w dokumencie mają dotyczyć m.in. ujednolicenia nazewnictwa dotyczącego przygotowania katechetyczno-pedagogicznego oraz dostosowania wymagań kwalifikacyjnych do obowiązujących przepisów w zakresie kształcenia nauczycieli.
Pod koniec sierpnia ub.r. Konferencja Episkopatu Polski przedstawiła dane, z których wynika że, statystyczny katecheta ma 43 lata (katecheta mężczyzna ma 41 lat, a kobieta 45 lat). Podczas gdy wśród wszystkich nauczycieli uczących w szkołach kobiety stanowią 82,3 proc., a mężczyźni 17,7 proc., to wśród katechetów kobiety to 54,3 proc., a mężczyźni - 45,7 proc.
Najwięcej katechetów - 14,4 tys. uczy w szkołach podstawowych. 6,9 tys. uczy w gimnazjach, 5,8 tys. w przedszkolach, 3 tys. w liceach ogólnokształcących, 2,3 tys. w technikach i liceach zawodowych, 1,4 tys. w zasadniczych szkołach zawodowych.
Diecezją o największej liczbie katechetów jest Diecezja Lubelska, uczy tam 1,5 tys. katechetów. Niewiele mniej, bo 1,4 tys. jest ich w Diecezji Katowickiej i Krakowskiej - 1,3 tys. Najmniej zaś katechetów jest w Diecezji Drohiczyńskiej - 216, Białostockiej - 420 i Sosnowieckiej - 432. Najmniej uczniów (czterech) na jednego katechetę przypada w Diecezji Lubelskiej, najwięcej (256) w Diecezji Włocławskiej.

Gdy biskup cofnie skierowanie dla katechety, umowa ze szkołą ulega rozwiązaniu>>

Największą grupę wśród katechetów są osoby świeckie - jest ich 14,3 tys. Księża diecezjalni stanowią 8,4 tys., siostry zakonne - 1,9 tys. Księży zakonnych jest blisko 800.
W przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach ponad połowę katechetów stanowią osoby świeckie - odpowiednio 68,5 proc., 60,8 proc. i 51,7 proc. Wraz z wiekiem uczniów wzrasta odsetek uczących religii księży diecezjalnych - w liceach ogólnokształcących stanowią oni 50,6 proc. (osób świeckich uczy tam 36,5 proc.), w technikach - 45 proc. (świeckich - 43 proc.), w zasadniczych szkołach zawodowych - 42,1 proc. (świeckich - 48,6 proc.).
Katechetę w szkole zatrudnia dyrektor, ale kieruje do pracy z uczniami biskup diecezjalny. W szkole katecheci mają takie same prawa i obowiązki jak inni nauczyciele, nie mogą jednak być wychowawcami, chyba, że uczą także innych przedmiotów.
Religię do szkół wprowadzono w 1990 r. na mocy instrukcji Ministra Edukacji Narodowej. W 1992 r. MEN wydało rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. Zgodnie z nim rodzice mogą wybrać, czy dziecko będzie chodzić na lekcje etyki, religii, czy nie będzie uczestniczyć ani w jednych, ani w drugich. Zarówno lekcje etyki, jak i religii organizowane są na wniosek rodziców lub samych uczniów jeśli są oni pełnoletni. Przepisy te dotyczą wszystkich kościołów i związków wyznaniowych. (PAP)

Wraca temat religii na maturze. Dyskusja jeszcze w lutym>>