Od kilku lat Ministerstwo Edukacji Narodowej nadaje hasła kolejnym latom szkolnym, zwracając uwagę na kwestie, które w danym roku powinny być priorytetem. Rok szkolny 2008/2009 był "Rokiem przedszkolaka", rok szkolny 2009/2010 - "Rokiem historii najnowszej", rok szkolny 2010/2011 - "Rokiem odkrywania talentów", a rok szkolny 2011/2012 - "Rokiem szkoły z pasją".
"Dbałość o bezpieczeństwo i wychowanie uczniów jest obowiązkiem szkoły przez cały czas jej działalności. Warto jednak w sposób szczególny podkreślić rolę, jaką w działaniach szkoły pełnią wychowanie i zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa. Dlatego też proponuję, aby nowy rok szkolny był »Rokiem bezpiecznej szkoły« i aby działania środowiska oświatowego skupiły się w najbliższych miesiącach właśnie na sprawach bezpieczeństwa i wychowania" - napisała Szumilas w liście.
Zaapelowała o dbanie o sprzyjające rozwojowi i bezpieczne dla uczniów otoczenie. "Chrońmy dzieci i młodzież przed przemocą fizyczną, psychiczną i używkami. Budujmy poczucie bezpieczeństwa poprzez kształtowanie postaw obywatelskich. Uczmy współpracy i odpowiedzialności za siebie i innych. Promujmy wolontariat. Wykorzystajmy możliwości, jakie dla zdrowia dziecka daje ruch fizyczny. Wykorzystujmy powstające boiska i place zabaw i rozwijajmy pasje młodych Polaków" - podkreśliła.
W liście minister edukacji poruszyła też inne kwestie. "Szkoła potrzebuje czasu, w którym będzie się mogła skupić na działaniach podejmowanych z myślą o przyszłości swoich uczniów i lepszym wykorzystaniu ich możliwości" - napisała Szumilas. Jej zdaniem, nowy rok szkolny powinien być czasem spokojnej pracy.
"Szczególnie ważny będzie dla uczniów rozpoczynających naukę w szkołach ponadgimnazjalnych. Będą oni kontynuowali kształcenie ogólne rozpoczęte w gimnazjum. Ten jeden wspólny i solidny fundament pozwoli na pogłębienie wiedzy i zainteresowań w kolejnych latach, kiedy będą poznawać bliżej wybrane przez siebie dziedziny. Będą również pierwszym rocznikiem, który pozna dogłębnie historię najnowszą dzięki przeznaczeniu na nią całego roku nauki" - zaznaczyła.
Szumilas przypomniała, że nowy rok szkolny to także długo oczekiwane zmiany w szkolnictwie zawodowym, które przybliżą je do potrzeb rynku pracy. "Nowe rozwiązania pozwolą uczniom techników i szkół zawodowych na zdobycie wielu kwalifikacji, a doświadczenie i praktykę będą zdobywać tak u pracodawcy, jak i w centrach kształcenia praktycznego lub szkolnych warsztatach. Rynek pracy potrzebuje specjalistów, więc solidne wykształcenie zawodowe połączone z wiedzą ogólną będzie gwarancją atrakcyjnej pracy w przyszłości" - napisała.
Minister zaznaczyła, że pierwsze dni września to ważny czas dla kolejnej grupy dzieci sześcioletnich rozpoczynającej naukę w szkole. Jej zdaniem, nauka pomoże im wykorzystać tkwiący w nich potencjał i rozwinąć zdolności, a uczenie się ułatwi naturalna ciekawość i chęć poznawania świata.
Wspomniała także o tym, że w szkołach podstawowych rozpoczyna się kompleksowy proces cyfryzacji. "Pilotażowy program rządowy » Cyfrowa szkoła« nie tylko spowoduje, że w kilkuset szkołach podstawowych pojawi się nowoczesny sprzęt multimedialny. Za kilka lat, gdy w sprzęt wyposażane będą pozostałe szkoły, będą już dostępne bezpłatne, dostępne dla wszystkich e-podręczniki. Jestem pewna, że program cyfryzacji wpłynie zarówno na poprawę kompetencji uczniów, jak i na atrakcyjność zajęć" - oceniła Szumilas.
Minister zwróciła się w liście bezpośrednio do uczniów. "Wierzę, że nauka w szkole przyczyni się do zdobycia przez Was umiejętności, dzięki którym z łatwością będziecie podejmować się kolejnych życiowych ról i wyzwań. Liczę na to, że wprowadzane w oświacie zmiany spowodują, że będziecie potrafili skutecznie analizować sytuację, wykorzystywać zdobyte informacje, samodzielnie podejmować decyzje oraz dokonywać dobrych wyborów, a nauka stanie się dla Was ciekawsza i atrakcyjniejsza" - zaznaczyła.
Zwracając się zaś bezpośrednio do nauczycieli napisała, że ten rok szkolny nie będzie rewolucją, czy to kompetencyjną, czy technologiczną. Będzie raczej naturalną ewolucją systemu, w którym uczniowie zdobywają konkretne umiejętności, odkrywają talenty i poddają je szlifom pod okiem kompetentnej kadry. "Do tego potrzebne jest Wasze wsparcie. Jedynie dzięki Waszej kreatywności i zaangażowaniu szkoła staje się dla uczniów miejscem, gdzie chętnie przychodzą i się rozwijają. W pierwszym dniu roku szkolnego życzę Wam zarówno satysfakcji z działania na rzecz uczniów i wychowanków jak i radości z uczenia" - napisała minister edukacji. (PAP)