Rzecznik firmy Tomasz Głogowski poinformował w czwartek, że Kompania nadal jest zainteresowana zatrudnianiem absolwentów, choć zasady ich przyjmowania do pracy są obecnie inne niż kilka lat temu, zanim zaczął się kryzys na rynku węgla. Wcześniej wszyscy absolwenci ze współpracujących z Kompanią szkół mieli gwarancję zatrudnienia w spółce zaraz po ukończeniu szkoły. Obecnie mają pierwszeństwo w przyjęciach, ale nie musi to nastąpić zaraz po szkole.
W sumie od ubiegłego roku pracę w kopalniach KW znalazło 299 absolwentów, z czego 151 w zeszłym roku i 148 od początku roku 2016. Wśród przyjętych w ubiegłym roku były 24 osoby z wyższym wykształceniem, 101 ze średnim i 26 z zawodowym. W tym roku przyjęto 8 osób po studiach, 95 z wykształceniem średnim i 45 z zawodowym.
Kompania od początku istnienia, czyli od 2003 roku, współpracuje ze szkołami górniczymi. Przez cały ten okres absolwenci po uzyskaniu dyplomów mieli gwarancje pracy w kopalniach spółki. Rok po tym, gdy w 2013 r. pogorszyła się sytuacja finansowa branży górniczej i kopalnie wstrzymały lub ograniczyły przyjęcia pracowników, zasady współpracy ze szkołami zostały zmodyfikowane.
Obecnie Kompania kontynuuje współpracę z 18 szkołami w aglomeracji śląskiej. W porozumieniach z nimi określono m.in. że absolwenci będą zatrudniani po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego, w miarę możliwości jak najszybciej.
Zamieniono także tzw. umowy stypendialne na umowy gwarantujące zatrudnienie. Zamiast comiesięcznej gratyfikacji pieniężnej przyszli absolwenci podpisują umowę zapewniającą - po skończeniu szkoły - pracę. Jeśli kopalnia, ze względu na sytuację ekonomiczną, musi zawiesić przyjęcia, wtedy absolwenci mają być zatrudniani w pierwszej kolejności po wznowieniu naboru.

Kompania Węglowa chce zatrudniać najlepszych absolwentów szkół górniczych>>

"Zapis ten pozwala na systematyczne uzupełnianie zatrudnienia we wszystkich kopalniach Kompanii Węglowej przy jednoczesnym zagwarantowaniu pracy absolwentom szkół górniczych" - wyjaśnił rzecznik.
Obecnie - po niedawnym przekazaniu do Spółki Restrukturyzacji Kopalń zamykanej kopalni Anna w Pszowie - Kompania zatrudnia ponad 32,6 tys. osób. Z początkiem maja kopalnie i zakłady z KW wraz z załogą mają przejść do nowej struktury - Polskiej Grupy Górniczej. Mają być w niej kontynuowane dotychczasowe zasady przyjęć absolwentów. Kolejni będą przyjmowani jeszcze w tym roku, choć na razie Kompania nie ujawnia dokładnych szacunków w tym zakresie. (PAP)

Spółki węglowe przyjmą najlepszych absolwentów szkół górniczych>>