Jak poinformowała Urszula Sokołowska z kieleckiej filharmonii, młodzi artyści, wspierani przez Polski Narodowy Chór Młodzieżowy, Chór Chłopięcy Filharmonii Wrocławskiej i Chór Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, wykonają kantatę „Saint Nicolas” Brytyjczyka Benjamina Brittena.
Z partiami solowymi wystąpi angielski tenor Nicholas Sharratt. Śpiewakom będzie akompaniowała Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Świętokrzyskiej.
W drugiej części koncertu publiczność usłyszy staropolskie kolędy, w opracowaniu na chór i orkiestrę Andrzeja Kosendiaka – dyrektora Filharmonii Wrocławskiej.
Na kieleckiej scenie zaprezentuje się w sumie prawie 500 artystów.
Ogólnopolski Program Rozwoju Chórów Szkolnych "Śpiewająca Polska" powstał w 2006 roku. Jego organizatorzy postawili sobie za cel rozwój muzyczny młodych Polaków. Programem zarządza Narodowe Centrum Kultury, partneruje mu Festiwal Wratislavia Cantans, który sprawuje opiekę metodyczną i merytoryczną nad przedsięwzięciem.
Program obejmuje każdego roku około 300 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich.
Przedsięwzięcie wspiera rozwój szkolnych zespołów przez dofinansowanie godzin lekcyjnych oraz opiekę metodyczną nad pedagogami kierującymi chórami. Odbywają się m.in.: dodatkowe lekcje śpiewu, comiesięczne spotkania dyrygentów, warsztaty dla instruktorów chóralnych i przeglądy chórów.
W Kielcach zaprezentują się uczniowie ze szkół w Białymstoku, Tarnowie, Jordanowie, Lipnicy Wielkiej, Lublinie, Opolu, Rzeszowie, Krośnie, Starachowicach, Chęcinach i Bolesławcu.
Koncert honorowym patronatem objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.