W środę posłowie z sejmowej Komisji Nauki, Edukacji i Młodzieży wysłuchali informacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na temat wdrożenia ustawy o zmianie ustawy o języku polskim dotyczącej urzędowego poświadczania znajomości języka polskiego jako obcego.
Celem wprowadzonej w 2015 roku nowelizacji było zwiększenie dostępności egzaminów z języka polskiego, jako obcego. Do czasu nowelizacji egzaminy przeprowadzała Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Po zmianie możliwość przeprowadzania egzaminów w Polsce i za granicą uzyskały tzw. podmioty uprawnione. Należą do nich zarówno uczelnie polskie i zagraniczne prowadzące studia w zakresie filologii polskiej, jak i inne podmioty. Za koordynację systemu oraz jakość przeprowadzanych egzaminów, w tym ocenę komisji egzaminacyjnych, odpowiada teraz Państwowa Komisja ds. Poświadczania Języka Polskiego jako Obcego, która zastąpiła wcześniejszą komisję. Zwiększyła się też liczba poziomów certyfikacji języka polskiego. Zamiast dotychczasowych trzech poziomów jest ich aż dziesięć.
"W okresie niecałego roku zostały nadane uprawnienia do egzaminowania 19 podmiotom. To jest 15 podmiotów polskich - głównie uniwersytety, jedna szkoła prywatna i jedna spółka oraz cztery podmioty zagraniczne - trzy na Ukrainie i jedna w Stanach Zjednoczonych. Prowadzonych jest sześć dalszych postępowań o nadanie uprawnień" - mówił podczas posiedzenia sejmowej Komisji Nauki, Edukacji i Młodzieży prof. Aleksander Bobko.

Jak poinformował, po zmianach wprowadzonych nowelizacją w egzaminach wzięło udział 1105 osób. Z wynikiem pozytywnym zdało je 965 osób, z negatywnym 140. Kolejne sesje egzaminacyjne odbędą się na początku kwietnia, a kolejne na przełomie czerwca i lipca oraz października i listopada.
Przewodniczący Państwowej Komisji ds. Poświadczania Języka Polskiego jako Obcego dr Waldemar Martyniuk zwrócił uwagę, że przeniesienie organizacji egzaminów z centralnej komisji na lokalne podmioty uprawnione oznacza też przeniesienie na nie odpowiedzialności i szeregu obowiązków. "Jednocześnie nie powstało centrum, które wspierałoby cały system. Jeśli już wzorujemy się na rozwiązaniach znanych dla innych języków obcych, to należy to robić konsekwentnie. Każdy z tych systemów posiada silny ośrodek badawczo-rozwojowy, który zajmuje się zarówno opracowywaniem egzaminów, dbaniem o ich jakość, dokonywaniem analiz, które są istotne dla zapewnienia właściwej jakości i obsługuje wszystkie podmioty uprawnione do przeprowadzania egzaminów. W naszym systemie tego brakuje" - ocenił przewodniczący Państwowej Komisji ds. Poświadczania Języka Polskiego jako Obcego dr Waldemar Martyniuk z Rady Języka Polskiego.

W poniedziałek 27 marca Państwowa Komisja ds. Poświadczania Języka Polskiego jako Obcego na nadzwyczajnym posiedzeniu ma dokonać okresowej analizy działania systemu w nowej formule. Swoje uwagi przedstawi resortowi nauki.
Wiceminister Bobko zapowiedział też, że przy Uniwersytecie Śląskim na zlecenie MNiSW pracuje zespół ekspertów, który opracowuje strategię nauczania i promocji języka polskiego na świecie. "Kwestia promocji języka polskiego na świecie; lektoratów na wyższych uczelniach; stwarzanie dobrych, dogodnych warunków do uczenia się języka polskiego dla naszych rodaków za granicą, ale także dla obcokrajowców, jest bardzo istotną sprawą" - mówił Bobko. (PAP)

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów