Będzie to możliwe, bo w latach 2011-2012 zmodernizowano wydział ołowiu w Hucie Głogów, gdzie dobudowano czwarty piec Doerschla. Modernizacja wydziału ołowiu w hucie kosztowała ponad 40 mln zł. Część środków na ten cel tj. 12 mln złotych lubińska spółka uzyskała z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

"Program zwiększenia przerobu odpadów ołowionośnych wiąże się z likwidacją już składowanych odpadów. Planujemy, że na przestrzeni najbliższych kilku lat składowiska odpadów zostaną bardzo ograniczone, a w dalszej perspektywie znikną zupełnie z hut KGHM" - poinformował Janusz Piątkowski, dyrektor departamentu polityki ekologicznej KGHM.

Dzięki inwestycji w piec w Hucie Głogów KGHM mógł zmienić proces produkcyjny ołowiu surowego i w efekcie zwiększyć przerób odpadów ołowionośnych o 15 tys. ton na rok.

Konkurs Polskiej Izby Gospodarczej "Ekorozwój" odbywał się pod patronatem Janusza Piechocińskiego, wicepremiera i ministra gospodarki. Była to już jego ósma edycja.

"Ekorozwój" to organizacja samorządu gospodarczego zrzeszającą osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność gospodarczą, organizacje społeczne, stowarzyszenia, organizacje samorządowe i fundacje.

Głogowska inwestycja w hucie KGHM zdobyła wcześniej kilka innych nagród ekologicznych.