Od 1 stycznia obowiązuje nowe rozporządzenie ministra klimatu w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji. Zostało ono opublikowane w Dzienniku Ustaw z 30 grudnia pod pozycją 2531. Przedsiębiorcy, którzy wytwarzają wymienione w nim odpady we wskazanych ilościach co do zasady nie muszą dokonywać rejestracji w BDO, czyli Bazie Danych o Odpadach.

Załącznik do rozporządzenia określający rodzaj odpadów i ich ilości ostatecznie liczy 46 pozycji, to o 28 więcej niż ten obowiązujący do końca grudnia. Wśród nowych kategorii odpadów znalazły się m.in. opakowania zbiorcze, te po substancjach niebezpiecznych, a także oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe.

Czytaj również: Firmy pytają ministra o działanie bazy danych o odpadach >>

 

Jakie zwykłe odpady wypadają z ewidencji

Co do zasady zwolnione z obowiązku ewidencji mają być firmy, które produkują rocznie do 100 kg opakowań z drewna i metalu, do 500 kilogramów opakowań z tworzyw sztucznych, papieru i tektury oraz szkła, a także do 200 kg  opakowań z tekstyliów i wielomateriałowych, mniej niż 5 kg nośników elektrycznych, np. dysków komputerowych i płyt CD,  a także do 10 kilogramów przeterminowanej żywności. Z 10 do 20 kilogramów zwiększono limity dla tonerów, i z 0,5 do 2 kilogramów dla baterii. To sprawi, że małe punkty usługowe, handlowe, biura co do zasady nie powinny rejestrować się w BDO.

 Największe zmiany ilościowe dotyczą  jednak firm budowlanych, a dokładnie gleby i ziemi, w tym kamieni – limit zwalniający z ewidencji ma się zwiększyć z 5 do 20 ton rocznie. W przypadku betonu, gruzu i odpadów ceramicznych limit zwiększono z 5 do 10 ton rocznie. Ponadto resort dodał nowe odpady budowlane o kodach:

  • 17 01 07 - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06;
  • 17 02 01 - usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

Dzięki temu małe podmioty prowadzące działalność budowlano-remontową zostaną zwolnione z ewidencji i rejestracji w BDO.
Czytaj więcej o Ewidencja odpadów dla firm budowlanych >>

 

Odpady niebezpieczne, których nie trzeba ewidencjonować

Przede wszystkim resort klimatu zdecydował się zwolnić z ewidencji:

  • do 20 kilogramów innych olei silnikowych, przekładniowych i smarowych (kod 13 02 08*),
  • do 200 kilogramów opakowań zawierających pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (kod  15 01 10*)
  • do 50 kilogramów opakowań z metali zawierających niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego inne niż z azbestu, włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi (kod ex 15 01 11* )
  • do 50 kilogramów zużytych urządzeń zawierających niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 (kod 16 02 13*) 
  • do 5 kilogramów baterii zawierających rtęć (kod 16 06 03* )

Co do zasady dzięki tym wyłączeniom zakłady kosmetyczne czy fryzjerskie, w których mogą pojawić się opakowania po lakierach, środkach do dezynfekcji stosowanych, będą  zwolnione z wpisu do BDO. Jak jednak zaznacza w objaśnieniach minister klimatu, jeżeli zakład ma odpady medyczne, musi się rejestrować. Z kolei handlarze używanymi autami, jeśli nie sprzedają pojazdów sprowadzonych z zagranicy, za sprawą nowego rozporządzenia też nie powinni się martwić BDO. Bez niego musieliby raportować, ile zużytego oleju jest w aucie. Jeśli jednak sprowadzają auta z krajów UE, muszą się zarejestrować, jako wprowadzający produkty.