Realizowany od czterech lat projekt "Kompleksowa restauracja zabudowań Klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze" został podzielony na trzy zadania. W ramach pierwszego z nich - "Rekonstrukcja i konserwacja budynków Klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze" - naprawiona została konstrukcja więźby dachowej i przeprowadzona wymiana pokrycia dachu w północno-wschodniej części klasztoru. Został także wyremontowany budynek Organistówki, który ma zostać zaadaptowany na centrum monitoringu Jasnej Góry. Uzupełnieniem projektu był remont Kaplicy Różańcowej. Koszt realizacji zamknął się w 7 mln zł.

Drugim zadaniem realizowanym w trakcie szeroko zakrojonych prac konserwatorskich była "Konserwacja i remont budynku Bazyliki pod wezwaniem Krzyża Świętego i Narodzenia Matki Bożej". Najważniejszą częścią tego projektu były kompleksowe prace konserwatorskie w prezbiterium, nawie głównej, nawach bocznych, prospekcie organowym, kruchcie oraz Kaplicy Św. Antoniego. W ramach projektu dokonano wymiany posadzki, zmodernizowano system ogrzewania bazyliki oraz jasnogórskie organy. Prace te pochłonęły 32 mln zł.

Realizacja trzeciego zadania - "Kurtyna północna - wjazd na teren Klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie" - zapewniła nowy wjazd do jasnogórskiego klasztoru, wykonano również prace renowacyjne przy murach twierdzy od północnej strony klasztoru. Koszt tego zadania wyniósł 5 mln zł.

Projekt kluczowy realizowany przez Klasztor Ojców Paulinów na Jasnej Górze uzyskał dofinansowanie w wysokości 36,3 mln zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 oraz 5,5 mln zł ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego "Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego". Jasnogórski Klasztor Ojców Paulinów przeznaczył na ten cel 2,2 mln zł.

Wartość wszystkich prac objętych projektem wyniosła 44 mln zł.

Jak informuje biuro prasowe Jasnej Góry inwestycja miała na celu ochronę dziedzictwa kulturowego oraz zwiększenie bezpieczeństwa pielgrzymów.(PAP)

ktp/ hes/