Jak podał we wtorek Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie, zakończono już przygotowywanie projektu zintegrowanego przystanku autobusowo-tramwajowego na rynku. Docelowo w jednym miejscu spotykać się tam mają wszystkie przejeżdżające przez rynek i jego okolice linie tramwajowe (obecnie 10) i autobusowe (obecnie ok. 20).


Projekt zakłada skoncentrowanie kilku dotychczasowych przystanków komunikacji publicznej mieszczących się teraz w różnych częściach rynku i na pobliskiej ul. Kościuszki w jednym miejscu – przed budynkiem banku (przy północnej krawędzi rynku). Jeżdżące tamtędy obecnie samochody mają zostać przeniesione poza rynek - na ul. Moniuszki oraz nowy łącznik między ul. Moniuszki a drogą prowadzącą wzdłuż zachodniej pierzei rynku w stronę ul. Pocztowej.


Do centrum przesiadkowego mają m.in. wjeżdżać tramwaje mające obecnie końcowy przystanek i bocznicę przed urzędem miasta – przy południowej pierzei rynku. Ogółem w centrum przesiadkowym przewidziano cztery tory tramwajowe wraz z peronami oraz dwa pasy drogowe wyłącznie dla autobusów.


„Rozwiązanie to jest efektem szczegółowych analiz komunikacyjnych i zapewnia optymalną obsługę komunikacyjną rejonu rynku zarówno dla komunikacji zbiorowej (tramwaj, autobus), jak i pojazdów indywidualnych” - przekonują chorzowscy drogowcy.


Gotowy projekt stanie się podstawą planowanej na przyszły rok przebudowy układu torów tramwajowych (przygotowywanej przez spółkę Tramwaje Śląskie) oraz układu drogowego (inwestycja miasta).


Jak przekazał PAP rzecznik Tramwajów Śląskich Andrzej Zowada, prace te mają zostać sfinansowane z drugiego etapu unijnego projektu modernizacji infrastruktury tramwajowej w aglomeracji katowickiej. W pierwotnym, oszacowanym na 800 mln zł projekcie obejmującym m.in. modernizację 46 km torowisk, remont 75 starych tramwajów oraz zakup 30 nowych, powstały oszczędności – rzędu 160 mln zł.


Tramwajowa spółka chce z tych środków sfinansować kolejne przedsięwzięcia – w tym przebudowę układu torów na chorzowskim rynku. Według Zowady przetarg będzie można ogłaszać, gdy plany zaakceptuje resort infrastruktury i rozwoju. Według wcześniejszych założeń miasta rozpisanie przetargu na roboty tramwajowe przed końcem roku pozwoliłoby na rozpoczęcie prac na przełomie kwietnia i maja 2014 r.

Według Krzysztofa Karasia z chorzowskiego samorządu budowa docelowego układu torów w miejscu przyszłego centrum przesiadkowego umożliwi miastu również rozpoczęcie prac przy docelowym układzie drogowym. Na przyszły rok zarezerwowano pod tym kątem 3 mln zł. „Jeżeli torowisko zostanie przeniesione, wtedy wchodzi miasto i zmienia układ drogowy. To wydarzy się na pewno w 2014 r.” - wskazał Karaś.

„Zwolnienie przez tramwaje strefy przed urzędem miasta spowoduje oddanie tego terenu dla rewitalizacji rynku” - dodał Karaś. Budowa centrum przesiadkowego i zagospodarowanie rynku mają być prowadzone w ramach dwóch osobnych projektów – według zamierzeń miasta współfinansowanych w 85 proc. nowymi środkami unijnymi. Władze Chorzowa chciałyby pozyskać na to pierwsze zadanie 25 mln zł, a na rynek – 22 mln zł zewnętrznych środków.
 

O ile jednak miasto ma już gotowy projekt centrum przesiadkowego (uwzględniający m.in. perony, zadaszenie i system monitoringu i informacji elektronicznej), wciąż nie ma jeszcze ostatecznych planów przebudowy rynku. Do tej pory pojawiały się jedynie ogólne koncepcje – w różny sposób zagospodarowujące m.in. teren pod przecinającą rynek estakadą drogi krajowej nr 79.

Miasto najprawdopodobniej ogłosi konkurs architektoniczny na koncepcję zagospodarowania przestrzeni rynku po Nowym Roku. Koncepcja ta będzie musiała uwzględniać m.in. przygotowywaną zmianę układu torów tramwajowych i dróg.