Odcinek Radomicko - Leszno Południe, o długości 19 km, będzie musiał powstać w ciągu maksymalnie 25 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Wyłonienie wykonawcy, podpisanie umowy oraz rozpoczęcie prac przewidziane jest na III kwartał 2014 roku.

Jak poinformowała w środę PAP Alina Cieślak z poznańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, wśród zainteresowanych budową są firmy polskie, z krajów Unii Europejskiej oraz z Turcji.

W ramach umowy wykonawca wybuduje dwujezdniową drogę ekspresową S5 z dwoma pasami ruchu, oraz dwa węzły drogowe w ciągu drogi S5. Zadanie obejmie również przebudowę dróg, budowę równoległych dróg dojazdowych dla obsługi przyległego terenu, budowę miejsca obsługi podróżnych i szesnastu obiektów inżynierskich.

Cieślak podała, że na początku grudnia mija termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na budowę S5 Poznań – Wrocław odc. Radomicko- Kaczkowo etap II Odcinek Leszno Południe - Kaczkowo, długości ponad 9 km. Odcinek ma być gotowy w czwartym kwartale 2016 roku lub na początku 2017 roku.