Paweł Skawiński, były dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN), który zainicjował budowę lapidarium powiedział, że otwarcie tego miejsca u bram parku narodowego pozwoli turystom na lepsze poznanie budowy geologicznej Tatr.

„Ponieważ geologia Tatr jest przedmiotem trudnym do omówienia, stworzyliśmy lapidarium. Na niewielkiej przestrzeni chcieliśmy przedstawić zróżnicowanie geologiczne Tatr oraz pokazać roślinność występującą na różnej wysokości” – wyjaśnił Skawiński. Dodał, że będzie to ułatwienie dla przewodników tatrzańskich, którzy opowiadają turystom o budowie geologicznej i roślinności tych gór. „To miejsce będzie znakomitym punktem przygotowującym do wyjścia w góry” - dodał.

 

W lapidarium zgromadzono skały granitowe, wapienne, dolomity i piaskowce – wszystkie minerały, z których zbudowane są Tatry Bielskie, Wysokie i Zachodnie oraz grupa Siwego Wierchu. Na różnym podłożu posadzono rośliny występujące w Tatrach. Głazy ułożono w taki sposób, w jaki występują w naturalnym środowisku. Od strony wschodniej przedstawiono budowę Tatr Bielskich z sylwetkę przypominającą szczyt Hawrania, następnie Tatry Wysokie z charakterystycznym szczytem Łomnicy, na którym znalazła się odlana z brązu miniaturowa stacja kolejki linowej. W części poświęconej Tatrom Zachodnim z głazów ułożono m.in. Kasprowy Wierch i Giewont, który wieńczy miniaturowy krzyż.

Lapidarium powstało dzięki współpracy ze słowackim Tatrzańskim Parkiem Narodowym. Jak wyjaśnił Skawiński, nasi południowi sąsiedzi prowadzą hodowlę tatrzańskiej roślinności i stamtąd pochodzą rośliny zasadzone w lapidarium.

„Nie są to rośliny wyrwane z naturalnego krajobrazu. Podobnie głazy zebrane w lapidarium pochodzą z wykopalisk prowadzonych np. podczas remontu drogi do Morskiego Oka, inne przywieziono z Tatr słowackich. Nie wolno nam odrywać skał z naturalnego krajobrazu, natomiast możemy wykorzystać te, które zostały naruszone właśnie w wyniku prowadzonych prac przy szlakach turystycznych” – tłumaczył.

Obiekt jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Z myślą o osobach niewidomych przygotowano np. plastyczną mapę Tatr. Umieszczono tablice edukacyjne z opisem danych minerałów oraz fotografie miejsc, z których pochodzą dane głazy. Tablice opisano w językach: polskim, słowackim i angielskim oraz w alfabecie Braille’a.

Na budowę lapidarium Tatrzański Park Narodowy pozyskał 50 tys. euro dofinansowania z funduszy unijnych, 15 proc. kosztów pochodziło z budżetu państwa i wkładu własnego TPN. Lapidarium mieści się przy ulicy Karłowicza, przy drodze do Kuźnic i można je zwiedzać codziennie nieodpłatnie.(PAP)