Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska ma nadzieję, że inwestycja przyczyni się do przywrócenia ulicy Piotrkowskiej należytego jej miejsca. "Ten projekt jest dla mnie bardzo ważny. Przywracamy naszej głównej ulicy jej wielkomiejski charakter" - mówiła we wtorek prezydent Łodzi na konferencji.

Po przebudowie główna ulica miasta ma zmienić swój wygląd. Modernizacja zakłada m.in. zmianę geometrii ulicy. Pas jezdni zostanie zwężony do sześciu metrów, co pozwoli na zwiększenie szerokości chodników. Zmieniona zostanie także nawierzchnia; jezdnia ma być wykonana z ciemnoszarej kostki granitowej, a chodniki z granitowych płyt.

Planuje się posadzenie kilkudziesięciu drzew, ustawienie 130 ławek. Na ulicy pojawią się nowe obiekty tzw. małej architektury, czyli latarnie, kwietniki, stojaki na rowery czy kosze na śmieci, a także nowe kioski i system informacyjny. Ujednolicona zostanie forma oświetlenia na całej długości ulicy.

Rozbudowany zostanie Pomnik Łodzian Przełomu Tysiącleci, złożony z wmurowanych w nawierzchnię ulicy kostek z nazwiskami fundatorów.

Wykonawcą modernizacji ulicy Piotrkowskiej jest firma Strabag, która wygrała

przetarg ogłoszony przez Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi. Przebudowa ma kosztować miasto 48,5 mln zł.

Harmonogram prac zakłada trzy główne etapy przebudowy ul. Piotrkowskiej. Pierwsze - to prace na odcinkach od placu Wolności (bez placu) do skrzyżowania ulic Próchnika/Rewolucji 1905 r. oraz od skrzyżowania Al. Piłsudskiego/Mickiewicza do ul. Zamenhofa/Nawrot. Zakończenie tego etapu przewidziano na koniec stycznia 2013 roku.

Prace rozpoczną się od robót rozbiórkowych. W pierwszym etapie nastąpi demontaż małej architektury oraz rozbiórka nawierzchni w miejscach, gdzie będą prowadzone roboty ziemne m.in. przebudowa wodociągów czy gazociągów. W końcu listopada planowane są roboty związane z przebudową sieci energetycznych. Później ma ruszyć wymiana nawierzchni.

Kolejne odcinki Piotrkowskiej mają być modernizowane w dwóch etapach w latach 2013-2014. Natomiast na początku przyszłego roku ma być ogłoszony przetarg na przebudowę placu Wolności. Całość prac ma się zakończyć w 2014 roku.

Władze miasta zapowiadają, że w czasie modernizacji wjazdy na główną ulicę Łodzi będą ograniczone. Wydane zostaną identyfikatory dla wjazdów gospodarczych.

Przebudowa ul. Piotrkowskiej to początek kompleksowego remontu ulic Śródmieścia Łodzi. Wraz z główną ulicą wyremontowane mają zostać także jej przecznice, ulice: Jaracza, Tuwima i Roosevelta.

szu/ amac/