Osuwisko fragmentu umocnień brzegowych i promenady zauważono 27 września. Był to odcinek, na którym w 2009 r. wymieniono nawierzchnię.

Ekspertyzę zlecono Instytutowi Techniki Budowlanej w Warszawie. Specjaliści wykonali wiercenia badawcze i dokonali pomiarów skarpy. Próbki pobrane w czasie wierceń zbadano w laboratorium. Ustalono, że główną przyczyną uszkodzeń było długotrwałe obniżenie się poziomu wody w Wiśle, co sprawiło, że woda z mniejszą siłą oddziaływała na żelbetową ściankę powierzchni skarpy. Do powstania w skarpie szczelin i rozluźnienia gruntu mogła przyczynić się też powódź sprzed dwóch lat, gdy doszło do wypłukania osadów przez wody podziemne.

Zdaniem ekspertów ogólna stateczność skarpy pomiędzy brzegiem Wisły i Bulwarem Filadelfijskim nie budzi zastrzeżeń. Naprawy wymaga jedynie konstrukcja nabrzeża w rejonie osuwiska. O dokładnym przebiegu remontu zadecyduje Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy.

Bulwar Filadelfijski położony jest wzdłuż Starego Miasta, pomiędzy dawnymi murami obronnymi a Wisłą. Swoją nazwę otrzymał w 1977 r., po tym, jak rok wcześniej Toruń i Filadelfia stały się miastami partnerskimi. (PAP)

rau/ je/ gma/