Jak mówił wiceszef KE, małe i średnie przedsiębiorstwa napotykają w swoim rozwoju wiele barier, jak brak funduszy na badania, ceny energii, ale i konsekwencje polityki klimatycznej.

„Popieram działania ograniczające zmiany klimatyczne, ale ważne jest też, by stawiać sobie więcej celów. Ryzyko, które tutaj widzimy, to doprowadzenie do zgonu małych i średnich przedsiębiorstw. Dlatego, patrząc na owe cele energetyczne, nie należy ich ustalać bez globalnego porozumienia. Musimy chronić środowisko, ale i miejsca pracy” – dodał. Podkreślił, że małe i średnie przedsiębiorstwa odegrają w nadchodzących latach kluczową rolę w reindustrializacji Europy.

„W czasach kryzysu niemożliwym jest wyjście z niego, koncentrując się tylko i wyłącznie na redukcji długu publicznego. Oczywiście to ważne, ale bez wątpienia bez polityki zorientowanej na przedsiębiorczość, dobrego rynku wewnętrznego nie jest możliwe wygenerowanie odpowiedniej liczby stanowisk, miejsc pracy” – dodał.

Jak mówił Tajani, bez innowacji Europa nie będzie mogła konkurować na arenie globalnej ze światowymi liderami. Dlatego - jak przekonywał - konieczna jest współpraca małych i średnich firm w ramach klastrów z uczelniami i instytutami badawczymi.

Przypomniał, że w nowej perspektywie unijnego finansowania planowany jest duży budżet na badania naukowe i innowacje, a także pakiet dla małych i średnich przedsiębiorstw. „Ważne, żebyśmy dobrze wykorzystali te fundusze” – zaznaczył.