Inwestycja o wartości ponad 230 mln zł jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej z programu „Infrastruktura i Środowisko” kwotą niemal 148 mln zł. Ponad 18 mln zł pochodzi z budżetu Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Kielcach (PGO), a 64 mln zł to pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na poniedziałek zaplanowano uroczystą inaugurację budowy obiektów nowego zakładu, ale prace trwają już od miesiąca.

Jak powiedział PAP prezes PGO Henryk Ławniczek, w ścianę jednego z budowanych obiektów zostanie wmurowana pamiątkowa kapsuła. „Znajdzie się w niej m.in. list do przyszłości, w którym napiszemy, dlaczego budujemy zakład: aby chronił przed degradacją trzy żywioły: wodę, powietrze i ziemię” - wyjaśnił prezes.

W zakładzie powstaną: sortownia odpadów komunalnych, instalacja do przetwarzania odpadów budowlanych, segment suchej fermentacji metanowej odpadów biologicznych, segment dynamicznego kompostowania osadów i odpadów biologicznych, stacja produkcji paliwa alternatywnego i segment energetyczny z elektrownią biogazową.

„Inwestycja pozwoli zadbać o środowisko naturalne, zapewni ochronę krajobrazu i wód podziemnych. Musimy wydobyć z odpadów wszystko to, co da się ponownie przetworzyć - to znakomite źródło surowca, który można ponownie wykorzystać, a zarazem oszczędność pieniędzy” - podkreślił Ławniczek.

Prezes PGO dodał, że po uruchomieniu instalacji składowane będzie najwyżej 25-30 proc. odpadów, ale już zupełnie nieszkodliwych dla środowiska. Pozostałe odpady po przetworzeniu zostaną wykorzystane m.in. jako paliwo, kompost (używany do rekultywacji hałd pokopalnianych czy do podbudowy miejskich zieleńców).

Biogaz otrzymywany z przetworzonych odpadów biodegradowalnych będzie wykorzystany do produkcji energii elektrycznej i cieplnej, na potrzeby zakładu.

Obecnie na składowisku w Promniku leży prawie 2 mln ton śmieci. W przyszłości zakład będzie miał techniczne zdolności do przetworzenia tych śmieci i ich wykorzystania np. do produkcji paliwa wykorzystywanego m.in. w cementowniach.

Inwestycja ma się zakończyć do końca 2015 r. Prowadzi ją konsorcjum firm, którego liderem jest Mostostal Warszawa S. A., a partnerem Acciona Infraestructuras S.A. z siedzibą w Madrycie. Instalacje do unieszkodliwiana odpadów dostarcza Sutco Polska.

Zakład powstający w podkieleckim Promniku jest jednym z sześciu w regionie, które mają być utworzone w ramach „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego”. (PAP)