Zarówno w komunikacji miejskiej na terenie GZM, jak i w Kolejach Śląskich, bezpłatne przejazdy odbywają się na podstawie ważnego dowodu rejestracyjnego pojazdu. Kierowcom (którzy nie muszą być właścicielami pojazdu) może towarzyszyć bezpłatnie jedna osoba.

W połowie stycznia br. zarząd GZM uzgodnił z organizatorami komunikacji miejskiej na swoim terenie oraz z Kolejami Śląskimi zasady ogłaszania bezpłatnej komunikacji w dni szczególnie wysokich stężeń smogu.

Zgodnie z tym porozumieniem Koleje Śląskie wprowadzają prawo do bezpłatnych przejazdów w razie prognozowanych przekroczeń norm zanieczyszczeń powietrza przynajmniej na jednym z siedmiu obszarów, wyodrębnionych w prognozach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach (WIOŚ).

Bezpłatne przejazdy w komunikacji miejskiej na obszarze Metropolii są ogłaszane, gdy prognozy przekroczenia norm dotyczą przynajmniej jednego z dwóch wyznaczonych przez WIOŚ obszarów, obejmujących gminy i miasta GZM (chodzi o obszar centralny i/lub rybnicko-pszczyński).

Z aktualnego komunikatu opublikowanego przez WIOŚ na stronie www.katowice.pios.gov.pl wynika, że ze względu na poziom pyłu zawieszonego jakość powietrza będzie bardzo zła na obszarze rybnicko-pszczyńskim.

O utrzymaniu w związku z tym we wtorek bezpłatnych przejazdów najpierw poinformowały w poniedziałek należące do samorządu woj. śląskiego Koleje Śląskie (taką możliwość zapewniły już w poniedziałek, ze względu na prognozy bardzo złej jakości powietrza w dolinach beskidzkich). Bezpłatne przejazdy mają obowiązywać nadal we wtorek na całej sieci przewoźnika, z wyłączeniem odcinka przygranicznego Chałupki–Bohumin oraz pociągów Ornak na odcinku Żywiec–Zakopane, od godziny 00.01 do 24.00.

Następnie informację o wprowadzeniu we wtorek bezpłatnych przejazdów także w innych środkach komunikacji publicznej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii: autobusach, tramwajach i tyskich trolejbusach, przekazały służby prasowe GZM.

Metropolia nie jest jeszcze organizatorem transportu publicznego, dlatego decyzja o wprowadzeniu bezpłatnych przejazdów każdorazowo musi być sankcjonowana wewnętrznymi decyzjami poszczególnych organizatorów, którzy działają na jej obszarze: KZK GOP, MZK Tychy oraz MZKP Tarnowskie Góry. Każdorazowo decyzja o wprowadzeniu bezpłatnych przejazdów jest podejmowana do godz. 15. dnia poprzedzającego.

Dopuszczalny poziom pyłu PM10 w powietrzu to 50 mikrogramów na metr sześc. w ujęciu dobowym. Indeks jakości powietrza wyszczególnia sześć stopni: przy stężeniu poniżej 20 mikrogramów jakość jest bardzo dobra, między 21 a 60 mikrogramów - dobra, 61-100 mikrogramów - umiarkowana, 101-140 mikrogramów - dostateczna, 141-200 mikrogramów - zła, a powyżej 200 - bardzo zła. Przekroczenie 300 mikrogramów pyłu na m sześc. oznacza alarm smogowy. (PAP)