Przedstawiając posłom tę informację, wiceminister środowiska Stanisław Gawłowski zapewnił, że najpóźniej we wrześniu przyszłego roku budowa ma zostać ukończona. Budowa zbiornika jest najdłużej prowadzoną inwestycją w Polsce; trwa od 1986 r. Kolejne terminy ukończenia upływały w 1996, 2006, 2010 i 2013 r.

Wiceminister podał, że łączny koszt inwestycji wyniesie 2 mld 208 mln zł, dwukrotnie więcej niż pierwotnie szacowano. Podkreślił, że wszystkie pieniądze są zapewnione. Obecnie budowa finansowana jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jak mówił Gawłowski, w ub.r. budowa pochłonęła 240 mln zł. W obecnym trafi na nią 210 mln zł. Za tę kwotę sfinansowane zostaną m.in. budowa mostów, sieci trakcyjnej przy nowej linii kolejowej, demontaż dotychczasowej oraz modernizacja dróg. Większość zadań na 2014 r. została zakończona lub dobiega końca.

Wiceszef resortu zapewnił podczas debaty, że w Polsce nie będą już prowadzone inwestycje hydrotechniczne, które – jak zbiornik Świnna Poręba - nie będą miały przed rozpoczęciem budowy pełnego zabezpieczenia finansowego realizacji. Teraz najpierw odbywa się planowanie i projektowanie, później gromadzenie kompletu dokumentów oraz montaż finansowy. „Dziś, jeśli inwestycja staruje, to ma zagwarantowane finansowanie” – podkreślił.

Zbiornik Świnna Poręba powstaje w Małopolsce na rzece Skawie, która jest dopływem Wisły. Będzie spełniał funkcje przeciwpowodziowe i retencyjne dla m.in. Wadowic i Krakowa, a zarazem rezerwuaru wody do celów komunalnych i przemysłowych w woj. śląskim. Ma się przyczynić do rozwoju infrastruktury technicznej i gospodarczej okolicznych terenów. Wokół zbiornika możliwy będzie rozwój usług turystycznych.

Zbiornik ma pojemność 161 mln m sześc. i maksymalną powierzchnię 1 tys. 35 ha. Maksymalna wysokość zapory to 54 m, jej długość 604 m. Podczas powodzi w 2010 r. dzięki niemu fala powodziowa na Wiśle w Krakowie była o ok. 0,5 m niższa i woda nie przelała Mostu Dębnickiego.

W piątek za wnioskiem o odrzucenie informacji głosowało 198 posłów, przeciw - 241, nikt się nie wstrzymał. (PAP)