Specjalny sonar płynąc po zadanej trajektorii skanuje wody zbiornika i rejestruje uzyskane obrazy wody - tłumaczy dr Bartosz Łozowski z UŚ. Jak wyjaśnia, dane o lokalizacji są rejestrowane i stanowią podstawę do późniejszego szacowania liczebności ryb w akwenie.

Pomiary dzięki współrzędnym GPS umożliwią zlokalizowanie położenia ryb w jeziorze oraz określenie głębokości, na jakiej je zarejestrowano.

To informacje, które mogą być wykorzystane m.in. do mapowania występowania ryb w zbiorniku, śledzenia ruchów sezonowych, prowadzenia skutecznych odłowów ryb przez gospodarstwo rybackie - wymienia Łozowski. (PAP)