Według informacji WHO z maja br. średni roczny poziom zanieczyszczenia tzw. pyłem zawieszonym PM2,5, który jest jednym ze składników zanieczyszczeń z niskiej emisji, przekracza w Pszczynie 40 mikrogramów na metr sześciennych. W trójce europejskich miast, gdzie także przekroczona jest ta wartość, znajdują się jeszcze Żywiec i bułgarski Dimitrowgrad. Kolejne, zbliżające się do tej wartości miasta, to Rybnik i Wodzisław Śląski.

Jakość powietrza w miastach woj. śląskiego pogarsza się w sezonie grzewczym. Przyczyną jest głównie tzw. niska emisja - skutek spalania w prymitywnych, głównie domowych paleniskach paliw niskiej jakości, czasem odpadów. Skala zjawiska wzrasta w rejonach gęsto zaludnionych, a jednocześnie słabiej zurbanizowanych, gdzie zwykle nie dociera np. ciepło systemowe.

Wobec tej sytuacji samorządy regionu apelują o rozwiązania prawne na szczeblu krajowym, same też działają w granicach własnych możliwości (np. zarząd woj. śląskiego jeszcze przed końcem roku ma zaprezentować założenia sejmikowej uchwały samorządowej). "Nie chcemy jednak biernie oczekiwać na nowe przepisy. Musimy zdać sobie sprawę, że każda najmniejsza zmiana ma kolosalne znaczenie" - zaznaczył burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol.

Aby wywołać lokalną dyskusję nad sposobami opalania domów, tamtejszy urząd miasta przygotował kampanię pod hasłem "Kto z hasioka (śmietnika - PAP) piec fuTRUJE, tego kosa pocałuje". Samorząd wyjaśnia, że chodzi o kategoryczne zanegowanie spalania wszelkich niedozwolonych paliw, które powodują emisję szkodliwych substancji.

Ponieważ jednak na czystość powietrza wpływ ma nie tylko jakość paliwa, ale też sposób opalania, do mieszkańców gminy trafiło łącznie 12 tys. egzemplarzy broszury z obrazkami i schematami ilustrującymi sposoby optymalnego, ekonomicznego ogrzewania domów węglem i drewnem. Na terenie gminy wkrótce rozwieszone zostaną plakaty akcji, zachęcające też do odwiedzenia serwisu www.opalajzglowa.pl.

To strona internetowa, na którą trafiają wszelkie informacje dotyczące działań ograniczania niskiej emisji na terenie gminy Pszczyna. Są wśród nich pokazy technik poprawnego palenia drewnem i węglem na rynku, parkingach i przy kościołach czy akcja informacyjna Ekopatrolu Straży Miejskiej, który prowadzi też kontrole palenisk.

Prawo ochrony środowiska. Komentarz
Krzysztof Gruszecki
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł


Pszczyński samorząd rozpoczął też inwentaryzację źródeł ciepła (pod kątem mającego powstać do końca br. Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - PONE dla gminy Pszczyna na lata 2017-2022). Miasto pozyskało 2,9 mln zł ze środków UE na wymianę 2,5 tys. opraw oświetlenia ulicznego (przy wkładzie własnym 0,5 mln zł) i zabezpieczyło w budżecie na 2017 r. 250 tys. zł pod kątem gminnego programu dopłat do wymiany źródeł ciepła.

Ponadto m.in. Fundacja Ekologiczna Arka przeprowadzi na przełomie 2016/2017 roku kampanię edukacyjną dla uczniów klas 4-6 wszystkich szkół podstawowych na terenie gminy; dzieci mogą też dowiadywać się, jak dbać o powietrze, jak segregować śmieci i wykorzystywać odnawialne źródła energii na jednej ze stacji nowej ścieżki edukacyjnej w pszczyńskiej Pokazowej Zagrodzie Żubrów.

"Pamiętamy jednak, że znaczenie ma również ukształtowanie terenu. W przypadku gminy Pszczyna jakość powietrza uzależniona jest także od liczby samochodów poruszających się po drodze krajowej nr 1. Konieczne są więc kompleksowe rozwiązania i działania na wielu płaszczyznach" - podkreślił Skrobol.

W tym kontekście pszczyński samorząd złożył wniosek do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o wprowadzenie na tamtejszym odcinku drogi nr 1 zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe. GDDKiA przekazała miastu, że zmiana organizacji ruchu zostanie wprowadzona pilotażowo – stała zmiana będzie wymagała opinii komendy wojewódzkiej policji.

Będący częścią zanieczyszczeń z niskiej emisji pył zawieszony jest szkodliwy dla zdrowia, szczególnie dla układu oddechowego. W jego skład wchodzą m.in. siarka, metale ciężkie, silnie toksyczne chemiczne związki organiczne, jak dioksyny i wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, np. benzoapiren.

Przy pomiarach pyłu zawieszonego kategorii PM2,5 jakość powietrza klasyfikowana jest jako bardzo dobra przy stężeniach do 12 mikrogramów na metr sześcienny, a dobra – do 36 mikrogramów. Jakość umiarkowana stwierdzana jest do wartości 60 mikrogramów, dostateczna do 84 mikrogramów, zła do 120 mikrogramów, a bardzo zła – powyżej tej wartości.(PAP)