Dyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki (OCRG) Roland Wrzeciono podał, że z ogólnej puli ponad 160 mln euro ok. 62 mln euro to pieniądze, które mają być przeznaczone na pożyczki i poręczenia, a ok. 100 mln euro – na dotacje. 

Wrzeciono zapowiedział, że kiedy zostaną przyjęte stosowne rozporządzenia, to pierwsze nabory na dotacje z UE dla firm w woj. opolskim mogą zostać ogłoszone pod koniec II kwartału br. Na 2016 r. natomiast OCRG zaplanowało rozpisanie naborów na operatorów, którzy potem będą udzielać pożyczek czy poręczeń przedsiębiorcom. 
Pytany o to, na co będą mogły być wydatkowane unijne pieniądze udzielane w ramach dotacji, Wrzeciono wskazał m.in. na inwestycje w innowacje; w infrastrukturę usług społecznych – czyli np. zakładania domów seniora czy przedszkoli prowadzonych przez przedsiębiorców. Pożyczki z kolei mają być dostępne m.in. na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii czy na wdrażanie nowych technologii, czyli np. zakup innowacyjnej maszyny czy mniejszej linii produkcyjnej. 
Szef OCRG zastrzegł jednak, że w nowej perspektywie firmy sięgające po unijne pieniądze muszą bardzo precyzyjnie określać planowane do osiągnięcia rezultaty swoich inwestycji. „Jeżeli zakładane wskaźniki rezultatu nie zostaną osiągnięte, to bardzo możliwe są korekty finansowe” – wyjaśniał. 
Z analiz prowadzonych przez departament koordynacji programów operacyjnych opolskiego urzędu marszałkowskiego wynika, że w ostatniej perspektywie finansowej udzielane z pieniędzy UE pożyczki były bardziej efektywne, jeśli chodzi o tworzenie miejsc pracy, niż dotacje. 
Dyrektor tego departamentu Karina Bedrunka mówiła PAP, że na życzenie Komisji Europejskiej przeprowadzono ocenę – tzw. ewaluację – dot. wykorzystania pożyczek w latach 2007-2013. „W ramach tej ewaluacji przeprowadzano m.in. rozmowy z przedsiębiorcami, którzy przyznali, że jeśli np. biorą kilkaset tysięcy zł pożyczki, to dokładnie wiedzą, na co wydadzą niemal każdą złotówkę” – tłumaczyła PAP Bedrunka. Racjonalność wydatkowania pieniędzy z pożyczek dzięki temu była większa, niż w przypadku dotacji. 
Bedrunka, pytana dlaczego zatem w kolejnych latach więcej pieniędzy w woj. opolskim ma być przeznaczone na dotacje, a nie pożyczki, wyjaśniła, że m.in. dlatego, iż pula środków na dotacje ma być wydatkowana w kilku zakresach. 
Tak, jak dotychczas będzie się można ubiegać o dotacje na zakładanie działalności gospodarczej. Poza tym firmy z zachodniej części województwa - czyli powiatów namysłowskiego, brzeskiego, nyskiego, prudnickiego i głubczyckiego - będą się mogły starać o dotacje na tzw. podniesienie efektywności energetycznej. Chodzi np. o pieniądze na wymianę starych kotłów grzewczych. Przedsiębiorcy z pozostałych powiatów regionu na ten cel będą natomiast mogli brać pożyczki. 
O dotacje będą się też mogli ubiegać przedsiębiorcy, którzy zechcą otwierać np. domy seniora. Ma ich to zachęcić do podejmowania takich inwestycji. Bedrunka zastrzegła jednak, że w takim przypadku okres trwałości projektu będzie musiał wynieść ok. 7-10 lat. 
Firmy z powiatów przygranicznych - nyskiego, prudnickiego i głubczyckiego – będą się także mogły starać o dotacje na rozwijanie inicjatyw i firm służących tzw. poprawie jakości życia na tych terenach. Na ten cel przeznaczono 5 mln euro. 
Poza tym opolscy przedsiębiorcy będą się też mogli ubiegać o dotacje – wynoszące do 70 proc. – na tzw. wdrażanie nowych modeli biznesowych. Przeznaczono na to pulę ponad 8 mln euro, a pieniądze te mają służyć ułatwianiu nawiązywania relacji z partnerami zagranicznymi, co ma z kolei pozwolić na ściąganie do regionu funkcjonujących już rozwiązań np. w zakresie zarządzania czy produkcji z Europy. 
Łącznie w RPO woj. opolskiego na lata 2014-2020 jest blisko 945 mln euro.