Unijne pieniądze mają być wykorzystane na wsparcie przedsiębiorców zarejestrowanych w woj. lubuskim i chcących prowadzić projekty badawcze, opatentować rozwiązania technologiczne czy skorzystać z usług ekspertów i naukowców. 
Jak poinformował PAP dyrektor biura OPZL Jarosław Nieradka, 21 kwietnia br. został ogłoszony konkurs na przyznanie dofinansowania z tego źródła. Fundusze na ten cel pochodzą jeszcze z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-13. Nabór wniosków potrwa do 5 maja br. 
„W ramach projektu przedsiębiorstwo może otrzymać tzw. voucher na innowacje w wysokości nie większej niż 100 tys. zł, na pokrycie do 99 proc. wydatków na usługi. Koszt usługi powyżej kwoty dofinansowania oraz podatek VAT pokrywa przedsiębiorstwo ze środków własnych” - wyjaśnił Nieradka. 
Nieradka wyjaśnił, że celem opisanego projektu jest wzmocnienie współpracy między lubuskimi przedsiębiorstwami MŚP a sferą naukowo-badawczą poprzez stworzenie warunków do transferu badań, nowoczesnych technologii i innowacji do tych przedsiębiorstw, oraz warunków do tworzenia i rozpowszechniania kultury innowacji i przedsiębiorczości. 
Zgodnie z formułą projektu dofinansowanie powinno dotyczyć: zakupu usług związanych z realizacją projektu badawczego, niezbędnych ekspertyz, badań wstępnych czy analiz technicznych, finansowych i ekonomicznych. 
Przedsiębiorcy mogą także liczyć na pomoc przy zakupie tzw. wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do realizacji projektu, tj. patentów, licencji, wzorów użytkowych, przemysłowych, know-how i nieopatentowanej wiedzy technicznej. 
Ponadto dofinansowanie można wykorzystać do wytworzenia prototypu, linii pilotażowych czy na zakup usług doradczych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby realizacji badań, w tym pomoc w znalezieniu odpowiedniej oferty partnera z sektora nauki do realizacji projektu badawczego. 
Partnerami projektu są: Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, Gorzowski Park Technologiczny, Park Przemysłowo-Technologiczny Interior w Nowej Soli, Centrum Energetyki Odnawialnej PWSZ Sulechów i Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych PWSZ Sulechów w Kalsku.