Jak informowaliśmy w Prawo.pl, jednym z największych problemów, z którym borykają się obecnie pełnomocnicy, jest długie oczekiwanie na aktualizację wpisów w eKRS. Prawnicy podkreślają, że wiąże się to z niepewnością kontrahentów i powoduje, że system nie spełnia swojej podstawowej roli, a poszukiwanie aktualnych informacji na temat firm jest utrudnione. Pełnomocnicy i referendarze zauważają też, że eKRS wymaga uzupełnienia albo poprawy funkcjonalności także w innych obszarach.

Czytaj też: W eKRS nadal za długo czeka się na aktualizację wpisów >>

Zobacz w LEX: Elektroniczne zgłaszanie wniosków do KRS >>>

Problem pierwszy: wznawianie działalności gospodarczej

Jak wyjaśnia Iwona Chełminiak-Szymkiewicz, starszy referendarz sądowy i prezes zarządu Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych LEX IUSTA, jedną z bardziej palących kwestii wymagających interwencji jest automatyczne wznawianie działalności gospodarczej, a raczej jej brak. Powinno to następować po 24 miesiącach, bez składania wniosków przez przedsiębiorcę. Tak się jednak nie dzieje, a w praktyce sąd rejestrowy bez złożenia wniosku nie ma podstaw do podejmowania działań.

- Ja osobiście, gdy widzę, że już dawno upłynął termin działalności, z urzędu wpisuję jej wznowienie. Ale zdarza się, że przedsiębiorcy ponownie wnoszą o zawieszenie działalności nie sprawdzając, że działalność nie została wznowiona. I znowu ja wszczynam sprawę z urzędu, wznawiam działalność i rozpoznaję wniosek o ponowne zawieszenie działalności – wyjaśnia Iwona Chełminiak–Szymkiewicz.

Czytaj w LEX: Informatyzacja postępowania rejestrowego przed KRS oraz procedury dotyczącej rejestracji spółki przez system elektroniczny >>>

Problem drugi: brak adnotacji o dacie i niewidoczne dokumenty

Radca prawny Michał Kosiarski zauważa z kolei, że w kontekście długiego oczekiwania na aktualizację wpisów rozwiązaniem mogłoby być wprowadzenie do systemu wzmianki o złożeniu wniosku, wraz z datą. Pozwoliłoby to na określenie, kiedy zmienił się stan faktyczny, co obecnie jest trudne. Podobne rozwiązanie funkcjonuje obecnie w przypadku ksiąg wieczystych.

Innym problemem, o którym wspomina prawnik, jest to, że w eKRS brakuje podstawowych dokumentów, takich jak statuty. Można oczywiście zwrócić się o udostępnienie do sądu rejestrowego, ale jest to o wiele bardziej czasochłonne. - Dziwi mnie, że takich rzeczy nie ma w systemie, tym bardziej, że w eKRS mamy dostęp do bardziej specyficznych dokumentów, a często brakuje takich podstaw, jak statut czy umowa spółki, statut fundacji. A byłaby to bardzo potrzebna funkcjonalność. Tym bardziej, że w systemie dodaje się dokumenty, w których zaznacza się konkretne artykuły czy paragrafy, które uległy zmianie – tyle że to nic nie mówi osobie, która nie widzi samego statutu. Te dokumenty zmieniają się bardzo często, a jednocześnie zawierają kluczowe informacje dla kontrahentów, więc publikowanie ich w eKRS byłoby uzasadnione – mówi prawnik. 

Czytaj też: MS potwierdza problemy z KRS, ale uspokaja, że sytuacja jest pod kontrolą >>

Czytaj w LEX: Składanie pism procesowych drogą elektroniczną - LINIA ORZECZNICZA >>>

Problem trzeci: niedoróbki techniczne

Referendarze zwracają też uwagę na generalne niedostosowania, które ujawniają się w ich praktyce. Chodzi przede wszystkim o drobne, techniczne kwestie, które potrafią jednak przysporzyć problemów. - Przykładowo - zgodnie z przepisami - jeśli cudzoziemiec/członek zarządu nie ma PESEL-u, powinno się wpisywać jego datę urodzenia. Tylko, że nie ma w rejestrze miejsca na taką datę, nie ma pola. Ministerstwo Sprawiedliwości ma o tym informacje – mówi Iwona Chełminiak-Szymkiewicz.

Sprawdź w LEX: Rejestracja spółki przez system elektroniczny - postępowanie krok po kroku >>>

 


MS: System funkcjonuje prawidłowo

W odpowiedzi na pytania o funkcjonowanie systemu resort sprawiedliwości podkreśla, że takie kwestie, jak czas aktualizacji danych w systemie, są zależne od konkretnego sądu i okręgu. Dlatego nie dysponuje generalnymi danymi na ten temat.

- Do Ministerstwa nie wpływają też sygnały o problemach związanych z oczekiwaniem na aktualizację danych w systemie informatycznym e-KRS. Być może to raczej incydenty związane z problemami technicznymi jego użytkownika. Jeśli natomiast jakieś awarie są zgłaszane, są one szybko usuwane. Nie wiąże się to jednak od razu z koniecznością wprowadzenia nowej wersji całego systemu – zaznacza w odpowiedzi ministerstwo.