Szef resortu sprawiedliwości mówił o tym w czwartek otwierając w Warszawie dwudniową konferencję poświęconą elektronizacji Krajowego Rejestru Sądowego. - Funkcjonowanie elektronicznego KRS dynamizuje rozwój polskiej gospodarki, gdyż radykalnie upraszcza procedury i skraca czas rozpatrywania wniosków, a to oznacza ogromne ułatwienia dla polskich przedsiębiorców – powiedział minister.

Czytaj w LEX: Elektroniczne zgłaszanie wniosków do KRS w praktyce - pytania i odpowiedzi >>>

Największa informatyzacja w wymiarze sprawiedliwości

Zinformatyzowany Krajowy Rejestr Sądowy funkcjonuje od 1 lipca 2021 r. Za jego pośrednictwem wszystkie wnioski do rejestru przedsiębiorców KRS są składane elektronicznie, przedsiębiorca może pobrać przez internet pełny odpis z KRS lub złożyć elektroniczne sprawozdanie finansowe.  - Dziś wszystko odbywa się drogą elektroniczną, przyjmowanie pism, prowadzenie akt, doręczanie orzeczeń. Od początku lipca 2021 r. przez portal rejestrów sądowych obsługujący eKRS złożono już ponad 357 tys. wniosków oraz 151 tys. pism – poinformował.

Zdaniem Ziobry informatyzacja KRS to jak dotąd największe i najbardziej skomplikowane przedsięwzięcie w zakresie cyfryzacji polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Czytaj: 
Sądy potykają się o e-KRS - działa, ale z problemami>>
Pełnomocnicy wysyłają, sądy rozpatrują, ale tylko część wniosków do eKRS>>

 

Monitorowanie spraw bez  wychodzenia z biura

Uczestniczący w konferencji wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta podkreślał znaczenie elektronizacji KRS. - Dzięki wprowadzonemu systemowi prawnicy mogą pilnować spraw swoich klientów bez częstego wychodzenia z biura. System ten rewolucjonizuje także funkcjonowanie polskich przedsiębiorstw - mówił.

Zwrócił przy tym uwagę, że szereg dokumentów notarialnych funkcjonuje w systemie eKRS. - Księgi wieczyste są otwarte dla każdego zainteresowanego tym, jaki jest stan prawny konkretnej nieruchomości. Doręczenia pism w tracie procesów są realizowane drogą elektroniczną, opłaty sądowe realizowane są w sposób elektroniczny. Coraz więcej usług jest w ten sposób gwarantowanych naszemu społeczeństwu – powiedział wiceminister.

Czytaj w LEX: Informatyzacja postępowania rejestrowego przed KRS oraz procedury dotyczącej rejestracji spółki przez system elektroniczny >>>

Planowane usprawnienia i zmiany legislacyjne

Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, że podejmuje wiele działań mających przyśpieszyć i usprawnić postępowania rejestrowe. To zarówno rozwój systemu teleinformatycznego, działania legislacyjne, jak i przeprowadzanie szkoleń. Planowane zmiany legislacyjne zmierzają m.in. do zmniejszenia obciążenia sądów rejestrowych czynnościami podejmowanymi z urzędu (np. uproszczenie postępowań przymuszających do złożenia zaległych dokumentów finansowych), co oznaczać będzie przyśpieszenie rozpoznawania spraw wnioskowych.

 

 

Jak poinformowano w czwartek, dzięki nowelizacji przepisów o KRS, przyjętej już przez rząd, ma być ułatwiona rejestracja i składanie dokumentów do KRS. Chodzi o zamieszczenie wzorców umów i informacji o zasadach rejestracji spółek/oddziałów w BIP na stronie internetowej MS - w języku polskim oraz innym języku zrozumiałym dla największej liczby użytkowników obcojęzycznych.

Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada też, że we współpracy z resortem rozwoju chce zintegrować eKRS z serwisem informacyjno-usługowym biznes.gov.pl. Ma to zapewnić dostęp do informacji o podmiotach gospodarczych zgromadzonych w KRS oraz Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Nowa wyszukiwarka umożliwi znalezienie podmiotu gospodarczego po wprowadzeniu jego nazwy.

Serwis eKRS ma zostać też połączony z e-Doręczeniami, czyli Bazą Adresów Elektronicznych. To ułatwi przedsiębiorcom realizację obowiązku uzyskania wpisu do bazy za pośrednictwem KRS. Będzie też można wprowadzać zmiany we wpisie. To zmiany adresu do korespondencji, danych administratorów skrzynki doręczeń albo adresu do e-doręczeń.