KAWKA to program służący likwidacji niskiej emisji. Jego celem jest m.in. dofinansowanie wymiany starych pieców opalanych np. węglem na bardziej ekologiczne. W Poznaniu KAWKA będzie realizowana w latach 2015-2017. Według danych z 2013 r. w mieście 14 proc. ciepła pochodziło ze spalania węgla.

Dyrektor poznańskiego Wydziału Ochrony Środowiska Leszek Kurek powiedział w czwartek na konferencji prasowej, że dzięki dotacjom Poznań chce zlikwidować ponad tysiąc pieców i palenisk węglowych oraz obniżyć stężenie pyłów PM10 w powietrzu. „W założeniu chcemy objąć programem co najmniej 600 mieszkań. Efektem ma być redukcja emisji pyłów o 10 ton w skali roku” - dodał.

Pyły PM10 mają średnicę mniejszą niż 10 μm, dla porównania średnica ludzkiego włosa wynosi 70 μm.

W tym roku na mieszkańców czeka prawie 870 tys. zł. W 2016 r. kwota ta ma wynieść ok. 2,2 mln zł. O dotacje mogą starać się mieszkańcy ścisłego centrum Poznania. „Gęstość emisji na tym obszarze jest ponad dwukrotnie większa, niż w innych częściach miasta” - wytłumaczył Kurek.

Dotacja może być przeznaczona na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, założenie ogrzewania gazowego lub elektrycznego. O dofinansowanie tzw. kosztów kwalifikowanych mogą się ubiegać osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne i przedsiębiorcy. Jego maksymalna wysokość to 80 proc., ale nie więcej niż 80 zł/m kw. Górny limit dofinansowania to 6 tys. zł na lokal.

Pieniądze na dotacje będą pochodziły z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), budżetu miasta i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Kurek poinformował, że firma Veolia Energia Poznań, która jest operatorem sieci ciepłowniczej w Poznaniu zadeklarowała, iż udzieli dodatkowego wsparcia. „Oferuje realizację przyłączenia do sieci cieplnej bez pobierania opłaty przyłączeniowej- to wartość rzędu kilku do kilkunastu tysięcy złotych” - powiedział.

Firma chce też zająć się budową i finansowaniem węzłów cieplnych dla budynków wielorodzinnych. Muszą się one jednak znajdować na obszarze objętym programem i przynajmniej 50 proc. lokali mieszkalnych musi przystąpić do podłączenia.

Ministerstwo Środowiska w tym tygodniu podało, że program KAWKA będzie wdrażany do 2018 r., a jego budżet to 800 mln zł (środki NFOŚiGW oraz wojewódzkich funduszy). Dotychczas NFOŚiGW przeprowadził dwa nabory wniosków, w ramach których podpisano 22 umowy na kwotę ponad 280 mln zł. "W samym województwie małopolskim dzięki KAWCE do 2018 r. uda się wymienić około 13 tys. nieefektywnych, wysokoemisyjnych pieców" – podało ministerstwo.

Niska emisja zanieczyszczeń to pyły i gazy wprowadzone do powietrza z kominów o wysokości ok. 10 m, które koncentrują się w dużych stężeniach na niewielkiej wysokości. Jest uciążliwa szczególnie przy bezwietrznej pogodzie.(PAP)