Powołując się na dane Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (RZGW) w Warszawie, Kobla-Antczak podała, że obecnie trwa pogłębianie koryta Wisły w okolicach Borowiczek – najniżej położonej, prawobrzeżnej dzielnicy Płocka.
Jeszcze w sierpniu rozpocznie się pogłębianie odcinka rzeki na wysokości Dobrzykowa, czyli gminy, która w 2010 r. została dwukrotnie – w maju i czerwcu – dotknięta powodzią. Roboty będą prowadzone przy użyciu sprzętu należącego do RZGW w Warszawie. Z kolei na przełomie sierpnia i września planowane są prace związane z udrożnieniem i pogłębieniem Wisły w okolicach miejscowości Bielino, Pieńków Ośnicki i Ośnica, a następnie w rejonie Płocka, poniżej Mostu Solidarności.

Każdego roku Wisłą na odcinek rzeki w powiecie płockim spływa około 1,5 mln metrów sześc. piasku i żwiru. Celem pogłębiania jest udrożnienie wiślanego koryta w tym rejonie, co zminimalizować ma zagrożenie piętrzenia się wody spływającej z górnego biegu rzeki, a także tworzenia się zatorów lodowych zimą.