We wszystkichcztech głosowaniach w sprawie umów za wypowiedzeniem opowiedziała się większość posłów. Na przykład w przypadku zawartej 14 lutego 1989 r. umowy w sprawie popierania i wzajemnej ochronie inwestycji z Francją opowiedziało się 414 posłów, przeciw było trzech, jeden wstrzymał się od głosu. Teraz stanowisko w sprawie umów musi jeszcze wyrazić Senat.

Umowy były kwestionowane przez Komisję Europejską, z uwagi na niezgodność z prawem UE, podobnie jak kwestionowane jest obowiązywanie wszystkich pozostałych umów o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji zawartych pomiędzy państwami członkowskimi UE.

Czytaj: powstanie międzynarodowy trybunał do spraw inwestycji>>

W odniesieniu do RP Komisja Europejska zakończyła w listopadzie 2016 r. nieformalne postępowanie (tzw. EU Pilot) rozpoczęte w czerwcu 2015 r. i rozważa wszczęcie formalnego postępowania ws. niezgodności m.in. tej Umowy z prawem UE.. Takie formalne postępowania Komisji Europejskiej toczą się też przeciwko kilku innym krajom UE.

Obecnie Polska ma podpisane 23 traktaty z 24 państwami - jest jeden traktat z Belgią i Luksemburgiem.

Więcej: rozmowa z Bartoszem Krużewskim z Clifford Chance o tym, że orzeczenie TSUE o arbitrażu pozbawia ochrony polskie firmy >>

PAP/jol