Według KE Polska nie wprowadziła do prawa krajowego zmienionej dyrektywy ws. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, która m.in. wprowadza nowy cel w zakresie zbiórki odpadów równy 45 proc. sprzedanego sprzętu elektronicznego. Cel ten ma być osiągnięty do 2016 roku.

Na 2019 r. wyznaczono cel zbiórki równy 65 proc. sprzedanych urządzeń lub 85 proc. wygenerowanych odpadów elektrycznych i elektronicznych. Kraje UE miały wdrożyć te przepisy do 14 lutego 2014 r. (PAP)