"To jedyna okazja, by naukowcy i studenci mogli zaangażować swoją wiedzę i umiejętności w odbudowę symbolicznego i ważnego dla regionu zabytku, powiedział w poniedziałek PAP rzecznik prasowy Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Kamil Dziewit.

Inwestycja w 85 proc. zostanie sfinansowana z funduszy unijnych. Wkład własny w wysokości 15 proc. przedsięwzięcia pokryje klasztor ojców oblatów ze Świętego Krzyża.

Jak wynika z wyliczeń właściciela firmy, która odbuduje wieżę Krzysztofa Furmanka, waga wszystkich elementów kamieniarskich użytych do rekonstrukcji wyniesie 660 ton. Zgodnie z ustaleniami ze świętokrzyskim konserwatorem zabytków, w odbudowie obiektu mają zostać wykorzystane także elementy pozostałe po starej zniszczonej w czasie I wojny światowej wieży. "Prawdopodobnie jeden z narożników będzie w całości wykonany z pozostałości po zniszczonym zabytku" - powiedział superior klasztoru z Zakonu Misjonarzy Oblatów, ojciec Zygfryd Wiecha.

Pierwotna wieża klasztorna pochodziła prawdopodobnie z końca XVIII wieku. Zaprojektował ją ks. Józef Karsznicki. Jak informują ojcowie oblaci na swojej stronie internetowej, z dokumentów jakie pozostały z tamtego okresu wynika, że widok z wieży sięgał "do północnego wschodu po brzeg Wisły, a od południa aż po pierwsze pasmo Karpat".

Barokową wieżę, na początku I wojny światowej, 31 października 1914 roku, wysadziły wojska austriackie.

Odbudowa klasztornej wieży ma potrwać 14 miesięcy. Uroczyste oddanie do użytku zrekonstruowanej budowli planowane jest na lipiec 2014 roku.

Historycy nadal nie mają pewności co do daty założenia benedyktyńskiego opactwa na Świętym Krzyżu (Łysa Góra). Według tradycji miało to nastąpić w 1006 roku z fundacji Bolesława Chrobrego. Naukowcy mówią jednak częściej o XII wieku.

Tuż przed ustąpieniem papież Benedykt XVI nadał kościołowi na Świętym Krzyżu tytuł Bazyliki Mniejszej. Była to jedna z ostatnich decyzji papieża. Uroczyste ogłoszenie tego aktu zaplanowano na niedzielę 16 czerwca b.r.

Każdego roku, klasztor na Świętym Krzyżu odwiedza 300 tys. turystów.