Agencja poinformowała, że umowy o dofinansowanie projektów wybranych w ostatnim konkursie powinny zostać zawarte do końca trzeciego kwartału tego roku. To kolejne inwestycje wiążące aglomeracje miast wojewódzkich Polski Wschodniej z siecią dróg krajowych, w tym TEN-T (Transeuropejska Sieć Transportowa).

Budowane drogi pomogą m.in. wyprowadzić uciążliwy ruch tranzytowy z centrów miast.

Największą wartość, bo 203,5 mln zł ma projekt, którego celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej Białegostoku od strony Warszawy. Chodzi o drogę wylotową z Białegostoku stanowiącą dojazd do trasy S8.

Drugim pod względem wartości projektem, opiewającym na 202,8 mln zł to rozbudowa drogi wojewódzkiej 764 od granicy Kielc do granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic miejscowości Suków i Daleszyce.

W sumie Program Polska Wschodnia dofinansuje realizację 28 inwestycji drogowych o łącznej wartości około 2,6 mld zł, z czego udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to około 2 mld zł.

"Dofinansowane inwestycje zapewnią sprawniejsze połączenia wzajemne między miastami Polski Wschodniej (tak wojewódzkimi jak i subregionalnymi) z resztą kraju, poprawią dostęp do rynków zbytu, pracy i usług publicznych (edukacja, ochrona zdrowia itp.). Oczekujemy, że przy pełnym zaangażowaniu beneficjentów projekty drogowe zostaną zrealizowane z sukcesem. Dzięki temu w Polsce Wschodniej powstanie spójna sieć transportowa, która ułatwi dalszy rozwój gospodarczy makroregionu" - powiedział cytowany w komunikacie Ministerstwa Rozwoju Adam Hamryszczak, wiceminister rozwoju.(PAP) 

Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie dróg publicznych. Komentarz
Patrycja Antoniak, Maksymilian Cherka, Filip Elżanowski, Krzysztof Andrzej Wąsowski
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł