Kierowcy będą mogli podróżować po Unii i płacić za pomocą jednego urządzenia pokładowego, w ramach jednej umowy i jednej faktury. Państwa UE chcą też ułatwić odszukiwanie właścicieli pojazdów zarejestrowanych w innych krajach, którzy nie uregulowali w wymaganym czasie opłaty drogowej. Według nowych przepisów odpowiednie służby i organy administracji będą miały dostęp do danych o rejestracji pojazdów.

- Dzięki nowym przepisom wszyscy kierowcy będą uiszczać opłaty, gdziekolwiek w UE się znajdą. A dzięki większej interoperacyjności systemów mobilność w UE będzie łatwiejsza  - podkreślił bułgarski minister transportu, technologii informacyjnych i łączności Iwajło Moskowski.

Przyjęte w czwartek przez Radę UE porozumienie polityczne krajów członkowskich - w oczekiwaniu na stanowisko Parlamentu Europejskiego w sprawie nowelizacji przepisów - da podstawę prawną do takiej wymiany informacji. Ewentualne skutki administracyjne lub prawne będą natomiast zależeć od prawa kraju, w którym należało opłatę uiścić.

Proponowana dyrektywa ma zwiększyć interoperacyjność elektronicznych systemów poboru opłat w Europie. Jak? Zlikwiduje bariery administracyjne (np. lokalne specyfikacje techniczne) i ułatwi dostawcom dostęp do rynku poboru opłat. Zmiany mają doprowadzić do sytuacji, w której kierowcy będą mogli podróżować po UE i płacić za pomocą jednego urządzenia pokładowego, w ramach jednej umowy i jednej faktury.

Nowy akt ma obowiązywać 30 miesięcy po wejściu w życie. Zanim wejdzie w życie, muszą go zatwierdzić zarówno Rada, jak i Parlament Europejski.