W myśl zasady wyrażonej w art. 15 k.p.a., postępowanie administracyjne jest dwuinstancyjne. Istota...
Dorota Dorska-Havaris
11.01.2010
Budownictwo
Niniejszy komentarz jest praktycznym omwieniem przepisw dotyczących transportu odpadw, w...
11.01.2010
Środowisko
Jakub Mazurkiewicz
11.01.2010
Budownictwo
11.01.2010
Środowisko
Cena metra kwadratowego mieszkania, przy zakupie ktrego można dostać finansową pomoc z budżetu...
Aneta Mościcka
11.01.2010
Budownictwo