Jednocześnie na Międzynarodowych Targach Poznańskich odbywać się będzie czwarta edycja Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej Greenpower, poświecona energooszczędnym technologiom i nowoczesnym rozwiązaniom z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE).

Oba wydarzenia potrwają do czwartku. W sumie weźmie w nich udział ok. 400 wystawców.

Jak poinformowała Małgorzata Kolczyńska z Międzynarodowych Targów Poznańskich, tematyka targów Expopower obejmuje wytwarzanie, przesył i dystrybucję energii elektrycznej i cieplnej, budownictwo energetyczne i oświetlenie.

Oferta targów skierowana jest głównie do przedstawicieli biur projektowych, zakładów energetycznych oraz samorządów, spółdzielni mieszkaniowych i firm komunalnych.

Targom towarzyszyć będą spotkania, konferencje i prelekcje. Zaplanowano m.in. III Forum Elektroenergetyki Polskiej oraz seminarium „Techniki sprzedaży na rynku energetycznym”.

Dopełnieniem targów Expopower będzie ekspozycja Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej Greenpower. Według organizatorów, targi te to najbardziej kompleksowa prezentacja oferty firm branży OZE w kraju.

„Ekspozycja blisko 100 firm obejmuje swą tematyką energetykę wiatrową, wodną, słoneczną, geotermalną, biopaliwa stałe i płynne, biogaz oraz energooszczędne technologie” – powiedziała Kolczyńska.

Na targach zobaczyć będzie można m.in. mobilny zakład tłoczenia oleju roślinnego i przeróbki na biopaliwo. Wyprodukowane biopaliwo może być wykorzystane do napędu ciągników rolniczych, maszyn roboczych i pojazdów, a także jako paliwo dla celów grzewczych.

Poza częścią ekspozycyjną przygotowano m.in. seminarium "Doświadczenia z realizacji projektów inwestycyjnych w odnawialnych źródłach energii w Polsce". Podczas tego wydarzenia specjaliści z branży OZE podzielą się wiedzą na temat problemów, jakie pojawiły się przy dotychczasowych inwestycjach związanych z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych.

Na miejscu zwiedzający będę mogli dowiedzieć się m.in., jak założyć farmę wiatrową lub biogazownię oraz z jakich form wsparcia mogą skorzystać przy okazji tych inwestycji. (PAP)

rpo/ je/ gma/