Zgodnie z gotowym projektem budowlanym początek liczącej ok. 8 km obwodnicy znajdzie się w gminie Rudnik, na północ od Raciborza. Trasa rozpocznie się tam rondem łączącym ją z drogą krajową nr 45. Potem na wysokości dzielnicy Miedonia przetnie starą Odrę i wzdłuż kanału Ulgi pobiegnie do ul. Rybnickiej (droga nr 935), gdzie zakończy się rondem na wysokości ul. Piaskowej.

Na początku czerwca br. budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku Wschodniej Obwodnicy Raciborza otrzymała 146 mln zł dofinansowania z RPO (przy wartości projektu 200,1 mln zł). To największe wsparcie przyznane w drugim i jednocześnie ostatnim konkursie RPO dotyczącym inwestycji na drogach wojewódzkich woj. śląskiego.

Przygotowywana od lat wschodnia obwodnica Raciborza ma odciążyć szereg ulic tego miasta, m.in. Kozielską i Rybnicką, a docelowo umożliwić mieszkańcom szybką komunikację z autostradą A1. Do budowy obwodnicy zmierzało porozumienie samorządów woj. śląskiego oraz Raciborza, na mocy którego miasto przygotowuje dokumentację projektową (do etapu pozyskania zgody na budowę), a województwo – projekt unijny, a także realizację inwestycji.

Jak przekazał PAP Ryszard Pacer z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, przygotowania do ogłoszenia przetargu na budowę obwodnicy są na ukończeniu.

„Pozostało jeszcze wykonanie ponownej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z nakazem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Po jej wykonaniu możliwe będzie wystąpienie do wojewody o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID)” - wskazał Pacer.

Pracujący nad przygotowaniem dokumentacji Paweł Sosnowski z raciborskiego magistratu uściślił w rozmowie z PAP, że wykonawca wykonał już ponowny raport środowiskowy – jako załącznik do wniosku o ZRID złożonego do urzędu wojewódzkiego w grudniu ub. roku. Ponowny raport uwzględnia uwagi wniesione przez RDOŚ do pierwotnej wersji tego dokumentu i powinien zostać złożony w tej instytucji na początku najbliższego tygodnia.

Niezależnie trwa postępowanie związane z odwołaniami od decyzji środowiskowej ws. inwestycji, uzyskanej we wrześniu ub. roku z rygorem natychmiastowej wykonalności. Dopóki Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska rozpatruje odwołania, RDOŚ nie zaopiniuje powtórnego raportu, ponieważ w efekcie odwołań zmienione mogą zostać zapisy decyzji środowiskowej, z którą raport powinien być zgodny.

Według założeń unijnego projektu dot. Wschodniej Obwodnicy Raciborza, okres realizacji tego przedsięwzięcia przewidziano na trzy lata – od stycznia 2018 r. do końca grudnia 2020 r. Jak relacjonowały raciborskie media, władze tego miasta zakładały w ostatnich dniach, że prace budowlane rozpoczną się „w przeciągu półtorej roku, do dwóch lat”.

Wschodnia obwodnica Raciborza to tzw. etapy 4. i 5. planowanego połączenia Raciborza i Rybnika – w ramach powstającej Drogi Regionalnej Racibórz-Pszczyna. Wszystkie planowane etapy połączenia obu tych miast liczą 25 km. Między obwodnicą Raciborza a Rybnikiem, gdzie Droga Regionalna jest obecnie budowana, leżą jeszcze miejscowości: Kornowac, Gaszowice, Lyski oraz Rydułtowy.

Cała Droga Regionalna Racibórz-Pszczyna ma być częściowo zmodernizowaną, a częściowo nowowybudowaną trasą o długości ok. 60 km. W zakończonych już lub trwających inwestycjach obejmujących jej odcinki uczestniczą gminy, powiaty i samorząd woj. śląskiego.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w poprzednich latach zbudował północną obwodnicę Pszczyny, która jest początkiem Drogi Regionalnej oraz jej bezkolizyjnym połączeniem z przebiegającą przez to miasto drogą krajową nr 1. Dalej ZDW zmodernizował istniejącą drogę nr 935 do Żor, które z kolei zbudowały nowe odcinki trasy omijające – jako północna obwodnica - centrum tego miasta i łączące je z autostradą A1.

Obecnie sąsiedni Rybnik przy wsparciu środków unijnych buduje bezkolizyjne dwujezdniowe połączenie A1 z Żor do ul. Wodzisławskiej w tym mieście. W pierwszym konkursie dot. dróg wojewódzkich w obecnym śląskim RPO oszacowany na 433,7 mln zł projekt Rybnika otrzymał 290 mln zł dotacji – najwięcej z puli środków na ten cel.

W rozstrzygniętym w czerwcu br. drugim konkursie Rybnik otrzymał jeszcze – zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z województwem – 9 mln zł wsparcia do szacowanego na 152 mln zł II etapu prac w tym mieście. Ma on doprowadzić Drogę Regionalną Racibórz-Pszczyna do ul. Sportowej - niemal przy granicy Rydułtów. (PAP)