Droga krajowa nr 74 prowadzi z Polski centralnej do przejścia granicznego z Ukrainą w Zosinie. Nowa obwodnica sprawi, że kierowcy jadący tą trasą omijać będą Frampol, miasteczko o cennym układzie urbanistycznym, opartym na renesansowych założeniach.

Obwodnica, przebiegająca po północnej stronie Frampola, jest jednojezdniową drogą o długości 4,3 km z dwoma pasami ruchu. Zbudowano też drogi do obsługi ruchu lokalnego o łącznej długości około 5 km. Zjazdy do miasta powstały na początku i końcu obwodnicy, zaś na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 835, łączącą Lublin z Biłgorajem, zbudowano rondo.

Budowa trwała od stycznia ubiegłego roku. Wartość całej inwestycji sięgnęła 48,9 mln zł, z czego 27,5 mln zł stanowi dofinansowanie z unijnego Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Roboty budowlane wykonywało konsorcjum, w którego skład wchodziło Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Fart z Kielc, jako lider, oraz HAK Construction z Katowic. (PAP)

kop/ je/