Budynek powstał na obrzeżach miasta, przy ul. Klepackiej; dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Celem projektu - jak mówi Urzula Boublej z Urzędu Miasta w Białymstoku - było stworzenie bardziej komfortowych warunków dla mieszkańców, którzy w jednym miejscu mogą załatwić większość swoich spraw. Ze wsparcia MOPR korzysta ponad 10 tys. rodzin.

Dlatego w nowym budynku będą pracować działy, które najczęściej odwiedzają białostoczanie. To m.in. sprawy dotyczące świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego oraz opieki zastępczej.

Od poniedziałku będzie otwarty dział rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych, w kolejnych tygodniach zaczną działać działy: opieki nad dzieckiem, pieczy zastępczej, świadczeń rodzinnych oraz kasa ośrodka.

W swoich dawnych lokalizacjach - jak informuje Boublej - będą dalej pracowały zespoły pracowników socjalnych. Dodała, że te jednostki muszą być jak najbliżej swoich podopiecznych. W lokalizacji w centrum miasta, przy ul. Malmeda, pracować będą dalej m.in. działy administracji i księgowości.
Aby ułatwić dojazd do nowego budynku MOPR miasto zwiększyło liczbę kursów autobusów w to miejsce.

Powstanie nowego budynku MOPR o powierzchni ok. 2 tys. m kw. kosztowało miasto ok. 5,7 mln zł. (PAP)