Dzięki nowym projektom do budowanej sieci podłączonych zostanie dodatkowych kilka tys. osób, a długość budowanej sieci zwiększy się o ponad 26 km.

Projekt Puszcza Zielonka Bis przewiduje sfinansowanie kosztem 3 milionów złotych przyłączenia około 400 nowych użytkowników do budowanej obecnie sieci, natomiast projekt Puszcza Zielonka II przewiduje wybudowanie kosztem 43,8 mln złotych 26 km nowej sieci oraz 19 pompowni ścieków obsługujących 3,2 tys. osób.

„Nasz główny projekt współfinansowany przez UE oparty jest na danych z 2008 roku, od tego czasu na tym terenie powstały nowe domy, które zgodnie z unijnymi procedurami, nie mogą być podłączone na koszt tego projektu do sieci, teraz mamy na to środki z funduszy ochrony środowiska, a dodatkowe kilometry sieci mają uzupełnić unijny projekt i także będą finansowane ze środków krajowych” – powiedział podczas konferencji prasowej Tomasz Łęcki.

Główny projekt "Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic", realizowany jest od 2010 roku. Jego koszt szacowany jest na blisko 292 mln zł, przedsięwzięcie dofinansowane jest z unijnego Funduszu Spójności. Wysokość dofinansowania wyniesie 200 mln zł, co stanowi prawie 70 proc. kosztów kwalifikowanych.

Łącznie na terenie sześciu gmin powstanie 369 km sieci kanalizacyjnej oraz 151 przepompowni ścieków i dwa punkty zlewcze. Zgodnie z projektem zlikwidowane zostaną dwie oczyszczalnie ścieków, które nie spełniają norm - w Pobiedziskach i Skokach.

Po zakończeniu przedsięwzięcia, najpóźniej do końca 2014 roku dostęp do kanalizacji uzyska ponad 40 tys. nowych użytkowników.

Po zakończeniu programu unijnego w 2014 r. i dwóch dodatkowych projektów, co jest planowane na 2015 roku, na terenie pięciu gmin: Czerwonak, Murowana Goślina, Pobiedziska, Skoki i Swarzędz, wchodzących w skład Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka", przybędzie 395 km sieci kanalizacyjnej oraz 170 przepompowni cieków, a z usług nowej sieci będzie mogło korzystać ponad 43,5 tys. użytkowników.