Narodowy Bank Polski opublikował kwartalną informację pt. "Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych". W materiale omówione zostały zmiany w polityce kredytowej i popycie na kredyty, obserwowane przez banki w I kwartale 2015 r., oraz przewidywania na II kwartał 2015 roku.

Informacje te zostały zestawione na podstawie ankiety, którą na przełomie marca i kwietnia 2015 r. wypełniło 26 banków, o łącznym udziale w rynku kredytowym wynoszącym 86 proc.

W I kwartale 2015 r. ankietowane banki istotnie zaostrzyły kryteria i niektóre warunki przyznawania kredytów mieszkaniowych, co było zgodne z zapowiedziami banków w poprzedniej edycji ankiety - głosi komunikat NBP. Zaostrzenie warunków polegało na podwyższeniu wymaganego przez banki wkładu własnego kredytobiorcy i było spowodowane dostosowywaniem się banków do wymogów wynikających z Rekomendacji S, dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie.

W opinii banków popyt na kredyty mieszkaniowe w I kwartale 2015 r. istotnie się zmniejszył. Jednocześnie na II kwartał banki przewidują istotny wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe - głosi komunikat NBP.

Z komunikatu wynika również, że w I kwartale 2015 roku niektóre z ankietowanych banków złagodziły kryteria udzielania kredytów konsumpcyjnych. Drugi kwartał z rzędu obniżeniu marży kredytowej towarzyszyło istotne podwyższenie pozaodsetkowych kosztów kredytów.

W II kwartale 2015 r. banki spodziewają się znacznego wzrostu zainteresowania kredytami konsumpcyjnymi i zapowiadają kontynuację łagodzenia polityki kredytowej - stwierdza NBP. (PAP)