Inwestycje realizowane były w ramach Systemu Zielonych Inwestycji (Green Investment Scheme - GIS), miały na celu poprawę zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej.

Pieniądze na modernizację budynków użyteczności publicznej, w tym szkół, uczelni wyższych, szpitali i obiektów administracji publicznej, uzyskano ze sprzedaży tzw. AAU, czyli jednostek emisji dwutlenku węgla przyznanych w ramach Protokołu z Kioto.

Dzięki ograniczeniu emisji CO2 do atmosfery o 30 proc. względem wymaganych przez Protokół - 6 proc., nasz kraj otrzymał jedną z największych na świecie pul jednostek AAU, które może sprzedawać państwom-stronom Protokołu. Do tej pory udało nam się sprzedać jednostki (AAU) za blisko 800 mln zł. Środki przeznaczane są na projekty prośrodowiskowe.

Resort wyjaśnił, że za ok. 73 mln zł zrealizowano 83 przedsięwzięcia, które zwiększyły efektywność energetyczną 389 budynków publicznych. Rzecznik Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Witold Maziarz w rozmowie z PAP dodał, że termomodernizacja nie polegała jedynie na dociepleniu elewacji, ale wymieniono też okna, drzwi oraz systemy grzewcze czy klimatyzacyjne w budynkach.

Wśród wyremontowanych obiektów znalazły się m.in. budynki: Politechniki Śląskiej w Gliwicach czy Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.
Resort środowiska ocenia, że dzięki termomodernizacji budynków, a co za tym idzie oszczędnościom energii cieplnej i elektrycznej, uda się rocznie ograniczyć emisję CO2 o 49 tys. ton. (PAP)