W piątek posłowie wysłuchali informacji MIR dotyczącej realizacji w 2014 r. zadań wynikających z ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program ochrony brzegów morskich" oraz harmonogramu prac na rok 2015.

Kluby PSL i PO opowiedziały się za przyjęciem informacji. Klub PiS zapowiedział, że jest za jej odrzuceniem. Głosowanie odbędzie się na następnym posiedzeniu Sejmu.

"W budżecie państwa na 2014 r. zaplanowano na realizację programu 33 mln 412 tys. zł dla Urzędów Morskich w Gdyni, Słupsku i Szczecinie na takie działania jak sztuczne zasilanie plaż, budowę, remont i utrzymanie trwałych umocnień brzegu oraz monitoring stanu brzegu morskiego" - powiedziała Pyć.

Dodała, że w ub. roku zakładane wydatki zostały zrealizowane w wysokości 30 mln 249 tys. zł, co stanowiło 91 proc. kwoty zaplanowanych w 2014 r. środków budżetowych. "Środki w wysokości 3 mln 162 tys. zł nie zostały wydatkowane, w tym kwota 3 mln 148 tys. tys. zł została zablokowana w trybie przepisów ustawy o finansach publicznych i przekazana do budżetu" - zaznaczyła Pyć.

Wiceszefowa MIR poinformowała, że w 2015 r. wydatki na realizację programu wynoszą 34 mln zł. "Zaplanowane do realizacji w 2015 r. działania to m.in. sztuczne zasilanie plaż, budowa, remont i utrzymanie trwałych umocnień brzegu, a także monitorowanie oraz badania dotyczące ustalenia aktualnego stanu brzegów morskich" - wskazała Pyć.

Poinformowała także, że resort zakończył pracę nad nowelą obowiązującej ustawy dotyczącej ochrony brzegów morskich i skierował projekt do Sejmu.

Na początku września rząd przyjął projekt, który zakłada podwyższenie minimalnych rocznych nakładów na ochronę brzegów z 25,5 mln zł do 34 mln zł oraz wprowadza zasadę monitorowania całego wybrzeża. Program finansowany ma być m.in. z budżetu państwa.

Zmiany wprowadzone do ustawy mają umożliwić urzędom morskim sprawniejsze wykonywanie obowiązków dotyczących budowy, utrzymania i ochrony umocnień brzegowych, wydm i zalesień ochronnych w pasie technicznym wybrzeża oraz reagowanie na zagrożenia związane z erozją brzegu.

W dokumencie zaktualizowano listę odcinków brzegu morskiego przeznaczonych do działań ochronnych. Zrezygnowano z przyporządkowania kwot przeznaczonych na finansowanie zadań ujętych w programie do konkretnych odcinków. Dzięki temu możliwe będzie bardziej elastyczne wydatkowanie środków na realizację zintegrowanych projektów ochrony brzegów morskich.

W projektowanej nowelizacji rozstrzyga się, że monitorowane ma być całe wybrzeże, dlatego jednoznacznie określono, że obowiązkowe jest podejmowanie prac i badań dotyczących ustalenia aktualnego stanu brzegu morskiego, a nie tylko odcinków wyznaczonych do objęcia najpilniejszą ochroną.

Wieloletni "Program ochrony brzegów morskich" powstał jako środek przeciwdziałania postępującej erozji brzegu morskiego - dlatego zdecydowano się na selektywną, aktywną ochronę brzegów. (PAP)

krm/ gma/