Kwieciński był gościem wielkiej Gali Liderów Polskiego Biznesu, wieńcząca XXVII edycję konkursu Lider Polskiego Biznesu. Business Centre Club - wzorem poprzednich lat przyznał też Nagrody Specjalne - Złotą Statuetkę za wsparcie w latach 2012-2016 polskiej gospodarki oraz przedsiębiorców kwotą ponad 25 mld euro kredytów odebrał prezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego Werner Hoyer, zaś brytyjski historyk prof. Norman Davies został uhonorowany za "wskazywanie Polakom drogowskazów na przyszłość badaniem ich historycznych sukcesów i porażek".

Przemawiając do przedsiębiorców, szef resortu rozwoju zapewnił, że priorytetem rządu jest dokończenie najważniejszych zmian prawnych w otoczeniu dla biznesu. Kluczowa jest tu Konstytucja Biznesu, która - jak przypominał, jest procedowana w parlamencie, a niektóre jej elementy były wprowadzone w ub. roku w specjalnej ustawie wdrożeniowej, której celem jest uproszczenie wykorzystania funduszy europejskich.

"Myślimy o rozwiązaniu systemowym, które zapewniłoby większą stabilność prawa, a które nie wprowadzałoby dodatkowych obciążeń dla przedsiębiorców, myślimy o zasadzie - która zaczyna być wprowadzana w niektórych państwach - że jeśli wprowadzany jest nowy obowiązek czy nowy akt prawny, to jednocześnie podobny musi być usunięty z systemu prawnego" - powiedział Kwieciński.

Jak mówił Kwieciński, zmiana na pozycji premiera świadczy o tym, że dla obozu rządzącego w najbliższych latach priorytetem będzie gospodarka, a przede wszystkim inwestycje. "Chcemy poprawić otoczenie prawne dla realizacji inwestycji w naszym kraju (...). Chcemy wzmocnić instytucje, które będą im sprzyjały; Polski Fundusz Rozwoju, ale i regionalne fundusze rozwoju" - dodał.

"Bardzo sobie cenimy współpracę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, mamy tego bardzo dobre efekty. Polska w ubiegłym roku została piątym krajem w UE, który najsilniej korzysta z finansowania z Europejskiego Banku Inwestycyjnego" - powiedział.

Podczas Gali wręczono też Medale Solidarności Społecznej, czyli nagrodę dla osób zaangażowanych społecznie, pomagających potrzebującym, propagujących ideę odpowiedzialności społecznej biznesu i budujących solidarność społeczną. W tym roku uhonorowani zostali: Zygmunt Solorz (twórca Telewizji POLSAT oraz ustanowionej przez nią Fundacji Polsat, Władysław Grochowski prezes firmy Arche oraz Włodzimierz Chwalba prezes firmy Metal Union.(PAP)