Szmit podczas spotkania z dziennikarzami w Skarżysku-Kamiennej (Świętokrzyskie) przypomniał, że resort infrastruktury prowadzi prace mające na celu ograniczenie kosztów inwestycji drogowych. Powołana rada ekspertów, złożona z przedsiębiorców – przedstawicieli wykonawców inwestycji, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz władz samorządowych, pracuje m.in. nad ograniczeniem kosztów budowy przejść dla zwierząt przy trasach.

„Myślę, że do końca roku przedstawimy do zatwierdzenia ministrowi Andrzejowi Adamczykowi (szefowi MIiB – PAP) katalog przejść dla zwierząt, normy które to będą regulowały jak również te regulacje, które będą w przyszłości ograniczały konflikty, z którymi dziś mamy do czynienia. Chcemy do tej sprawy podjeść absolutnie kompleksowo, jesteśmy tego bliscy” – podkreślił wiceminister.

Dodał, że w marcu będzie opublikowany raport opisujący niemal wszystkie przejścia dla zwierząt, już wybudowane przy trasach w całym kraju. „Będzie też raport, który opisze bardzo szczegółowo sto wybranych, reprezentatywnych przejść dla zwierząt. I z tego będą wyciągane bardzo konsekwentne, techniczne wnioski, w jaki sposób chronić zwierzęta, przyrodę, ale jednocześnie w sposób racjonalny - byśmy wydawali na ochronę przyrody tyle, ile rzeczywiście potrzeba wydawać, aby zwierzęta skutecznie chronić” – dodał Szmit.

Jako przykład nieracjonalnych inwestycji wiceminister podał budowane obecnie przy jednej z tras przejście dla zwierząt o szerokości 135 metrów. „Tak gigantyczne budowle nie mają uzasadnienia” – ocenił Szmit.

Wskazał też, że przy realizacji jednej z inwestycji na Dolnym Śląsku, aby wybudować przejście dla zwierząt, trzeba było wcześniej wyrąbać 17 hektarów lasu. „To są takie paradoksy, z którymi mamy dzisiaj do czynienia. I nie w sposób doraźny, punktowy, ale systemowy chcemy z tym skończyć” – podkreślił wiceminister.

Jak znaczył Szmit, oszczędności może też przynieść budowanie dróg „według potrzeb”. „Tam gdzie rzeczywiście potrzeba autostrady - niech będzie autostrada, tam gdzie drogi dwujezdniowej w najwyższych parametrach drogi standardowej - niech będzie taka droga. Ale tam gdzie okazuje się, że nie ma takich potrzeb, a są takie inwestycje, które jeszcze nie są zrealizowane, to temu się po prostu przyglądamy” - dodał.

„Z jednej strony podejmujemy bardzo trudne decyzje, np. że trzeba ponownie przeprojektować jakiś odcinek drogi (...) Jednak nie możemy sobie dziś pozwolić, żeby koszty przy budownictwie drogowym były nieuzasadnione. I to jest naszą główną intencją” – ocenił.

Przygotowywane są też nowe rozwiązania odnośnie ekranów akustycznych przy trasach. „To jest sytuacja znacznie trudniejsza niż ochrona zwierząt. Z jednej strony są bardzo liczne głosy, by budować mniej ekranów, bo szpecą, są kosztowne, będą wymagały kosztownej konserwacji (…) Ale są też bardzo liczne żądania mieszkańców, by jednak je budować. W związku z tym chcemy zaproponować inne techniki, inne formy ochrony przed hałasem, stosowane na świecie, nie tak szpecące środowisko, krajobraz i naszą naturalną przestrzeń” – dodał Szmit. (PAP)