Wiceminister Kasprzak przypomniał, że nowe regulacje określą elastyczne i czytelne zasady wsparcia dla produkcji zielonej energii. – Chcemy m.in. zwolnić z obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej osoby, które zdecydują się wytwarzać na własne potrzeby energię z OZE – dodał.

W opinii wiceministra jednym z priorytetowych obszarów przygotowywanych regulacji jest także promocja mikroinstalacji, które do produkcji energii będą wykorzystywać lokalne zasoby. – Projekty te zmniejszają m.in. straty sieciowe i obciążenia szczytowe, przy jednoczesnym ograniczeniu nakładów na rozbudowę i modernizację sieci przesyłowych. Ponadto można je zrealizować w krótkim czasie zwykle niewielkim nakładem kosztów – powiedział wiceszef resortu gospodarki.

Ponadto zwrócił uwagę, że wśród propozycji MG, omawianych w ramach konsultacji społecznych, znalazła się tematyka współspalania biomasy. – Chcemy tę technologię stopniowo zastępować innymi rodzajami odnawialnych źródeł. Umożliwi to odtworzenie i budowę nowych mocy wytwórczych, które pozwolą na stabilną pracę krajowego systemu elektroenergetycznego – zaznaczył wiceminister.
Jednocześnie podkreślił, że do 2020 r. wsparcie dla technologii współspalania zostanie całkowicie wycofane. – Tym samym system zielonych certyfikatów zaproponowany w nowej ustawie wprowadzi większą przejrzystość wsparcia i zapewni rozwój innowacyjnych rozwiązań w zakresie OZE – dodał wiceminister Kasprzak.

Podczas spotkania przedstawione zostały międzynarodowe rozwiązania w zakresie wykorzystania zielonej energii na przykładzie Szwecji, Wielkiej Brytanii i Niemiec. (PAP)

kom/ wni/