Należy znaleźć reguły, dzięki którym "będzie można z jednej strony utrzymać miejsca pracy, z drugiej zaś zapewnić naszej gospodarce charakter przykładu dla rozwoju gospodarki światowej" - powiedziała Merkel w nawiązaniu do odbywającej się obecnie w Bonn konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Jak zaznaczyła, da się to zrealizować "czy to poprzez przepisy prawa, czy to poprzez dobrowolne przedsięwzięcia, czy to poprzez zachęty natury materialnej".

"Gdy stalownie, huty aluminium, huty miedzi, gdy wszystkie one opuszczą nasz kraj i przeniosą się gdzieś indziej, gdzie przepisy o ochronie środowiska nie są tak dobre, to wtedy dla klimatu na świecie także nic nie zyskamy" - dodała szefowa niemieckiego rządu.

Jej zdaniem, przyjęty na konferencji klimatycznej w Paryżu w 2015 roku cel ograniczenia wzrostu temperatury do mniej niż dwóch stopni Celsjusza "nie zostanie w obecnej sytuacji osiągnięty". Jak podkreśliła, "nawet gdyby w Niemczech nie było już w ogóle emisji CO2, to i tak w skali globalnej temperatura zwiększy się o ponad dwa stopnie".

Odpowiedzialność za to, by "sprawy się zmieniły" spoczywa przede wszystkim na państwach wysoko uprzemysłowionych, których zadaniem jest "opracowywanie innowacji technicznych i posuwanie naprzód technologii służących ochronie środowiska" - wskazała Merkel.

"Musimy dbać o intensywny rozwój napędu elektrycznego i innych alternatywnych napędów" - zadeklarowała dodając, że należy również obudzić "śpiącego olbrzyma" poprzez zajęcie się kwestią ocieplania budynków. "Będziemy tu upominać się na nowo o definitywne uzyskanie także zachęt podatkowych" - powiedziała. (PAP)