Tylko 12,7 proc. takich przedsiębiorstw zamierza się starać o pieniądze z Brukseli, 31,4 proc. nie ma takich planów, a 55,9 proc. – określonego zdania w tej sprawie – wynika z raportu Instytutu Badań i Analiz OSB oraz portalu Firmy.net.

Skąd tak wysoki wskaźnik firm niechętnych lub obojętnych unijnym grantom? Przedsiębiorcy najczęściej wskazują na brak programów odpowiednich do ich działalności, skomplikowane procedury i trudności związane z przyznaniem dotacji.
W badaniu spytano też, jak zmieniły się w ostatnich 10 latach warunki prowadzenia firmy. Połowa ankietowanych (50,4 proc.) odnotowała w tym względzie poprawę, 18,8 proc. pogorszenie, a 29,8 proc. oceniło, że nic się nie zmieniło.
W badaniu wzięło udział 1362 przedsiębiorców – 95,5 proc. z mikro firm i 4,5 proc. z małych firm.