Łączna wartość projektu to 71 mln zł (17 mln euro), z czego 42 mln zł LIFE otrzymał od Komisji Europejskiej. Gminy i partnerzy pokrywają pozostałe koszty programu.

Zgodnie z projektem w małopolskich gminach powstanie sieć ekodoradców, zatrudnionych w gminach, którzy będą wspierać wdrażanie "Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego", pozyskiwać środki zewnętrzne na działania ograniczające emisję zanieczyszczeń oraz mobilizować mieszkańców do włączenia się w te działania.

Będzie również funkcjonowało wirtualne Centrum Kompetencji, z którego będą mogły korzystać wszystkie samorządy lokalne. Znajdą tam fachową bazę wiedzy i szkolenia. Planuje się również utworzenie międzyregionalnej bazy źródeł emisji dla Małopolski, Czech i Słowacji wraz z modelowaniem jakości powietrza.

"Projekt, który będziemy realizowali do 2023 r., jest po to, abyśmy łatwiej, zdrowiej oddychali, żeby rozwijał się przemysł turystyczny, a widok ludzi z maseczką na twarzy był w Krakowie nieznany" – powiedział wicemarszałek Małopolski Wojciech Kozak.

Projekt zintegrowany LIFE, koordynowany przez województwo małopolskie, Komisja Europejska uznała z najlepszy z 39 projektów z całej Unii Europejskiej i dlatego zdecydowała wesprzeć go w wysokości 42 mln zł. "Jakość waszej aplikacji wywołała zobowiązanie po stronie Unii Europejskiej (...) i chcę powiedzieć, że region Małopolski uzyskał najwięcej punktów" – mówił na środowej inauguracji Christian Strasser z Wydziału ds. LIFE Komisji Europejskiej.

Jak zaznaczył, wdrożenie projektu przyczyni się do poprawy jakości powietrza nie tylko w Małopolsce, ale też w innych krajach UE i będzie wpływało na przeciwdziałanie zmianom klimatycznym.

W ocenie Strassera UE ma "najbardziej restrykcyjne działania zmierzające do ochrony środowiska, jakie widział świat". "Mamy bardzo ambitne cele zagwarantowania zdrowia naszym mieszkańcom. Niemniej jednak cele te w polityce nie są zgodne z wdrażaniem. Są miasta, w których mieszkańcy w dalszym ciągu narzekają na znaczny poziom zanieczyszczenia powietrza" – mówił i dodał, że aby rozwiązać problemy potrzebne jest wspólne działanie.

"Jestem przekonany, że dzięki dobrym partnerstwom będziecie państwo w stanie rozwiązać szereg problemów" – powiedział przedstawiciel UE na uroczystości w Muzeum Lotnictwa Polskiego.

W projekt jest zaangażowanych 56 gmin małopolski i siedmiu partnerów, w tym czeskie ministerstwo środowiska, Słowacki Instytut Hydrometeorologiczny, stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy, Krakowska Agencja Poszanowania Energii (KAPE), Przedsiębiorstwo Oszczędzania Energii (ESCO), belgijski The Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO), a także województwo śląskie.

Strasser powiedział też, że Komisja Europejska będzie monitorować wdrożenie planu LIFE i będzie służyła pomocą. "Będziemy uważnie przyglądać się, w jaki sposób realizowany jest ten projekt zintegrowany i będziemy oczywiście wspierać państwa, kiedy będzie to potrzebne" – zapowiedział.

Wicemarszałek Kozak przypomniał, że pomysł na projekt powstał już jakiś czas temu, jednak kilka miesięcy temu jego realizacja stanęła pod znakiem zapytania. "Mimo czasowego zachwiania – był czas, kiedy wątpliwe było finansowanie projektu i wykorzystanie unijnych środków – to były problemy związane z nieprzyznaniem nam dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - udało nam się tak przebudować budżet projektu, że jego realizacja nie jest już w żadnym wypadku zagrożona. Cieszę się, że mimo wymogu większego wkładu własnego, dołączyły do nas nowe gminy, bo pierwotnie miało ich być o połowę mniej niż obecnie" – powiedział wicemarszałek.

Przypomniał też, że województwo realizuje uchwałę o likwidacji kotłów i pieców na węgiel. (PAP)